Rådgivning, nätverk och samverkan

Det finns många organisationer, myndigheter, föreningar och nätverk som stöttar näringslivet och företagare.

Foto på Anna Holmström

Information och rådgivning

Verksamt.se

Verksamt.se är en webbplats där myndigheter har samlat information som kan vara till hjälp för dig som vill starta ett företag. Där hittar du information om närmaste rådgivare, vilka tillstånd som kan krävas och även bra checklistor som du kan ta del av.

Enköpings Nyföretagar­Centrum

Erbjuder professionell, kostnadsfri och konfidentiell rådgivning till de som funderar på att starta eget. Enköpings Nyföretagarcenter som tillkom på initiativ av Enköpings kommun är en stiftelse som stöds av ett brett nätverk från Enköpings företag, banker, revisionsbolag och ALMI Företagspartner. I Enköping finns Nyföretagarcentrum för dig i uppstarten av ditt företag. De erbjuder kostnadsfri och konfidentiell rådgivning.

Skatteverkets informationsträffar

I Enköping arrangerar Skatteverket regelbundna informationsträffar för nyföretagare. Här får du information om bland annat företagsformer, bokföringskrav samt moms- och skatteregler.

Coompanion

Coompanion finns på 25 orter i landet och deras företagsrådgivare är experter på kooperativt företagande och på företagsformen ekonomisk förening. Coompanions rådgivning är kostnadsfri.

Insamlings­stiftelsen IFS Rådgivnings­centrum

Hjälper främst dig som inte är född i Sverige att starta företag. De erbjuder kostnadsfri rådgivning på flera språk.

Finansiering vid uppstart

Verksam

På verksamt.se hittar du information om vilka offentliga aktörer som erbjuder lån eller bidrag till dig som ska starta ett företag.

Idéer och upp­finningar

Innovations­rådgivning Almi Uppsala

För att underlätta för dig som är innovatör eller uppfinnare att förverkliga dina idéer samarbetar vi med Almi företagspartner. En resurs som stödjer idéer och innovationer i ett tidigt stadium med målet att förvandla goda idéer till kommersiella produkter.

Svenska uppfinnare­föreningen

Hjälper dig att utvärdera din idé och ger råd och stöd i ditt utvecklingsarbete.

Fler organisationer som arbetar med innovationsfrågor

Patent och licenser

Organisationer som arbetar med patent- och licensfrågor:

Nätverk och mötes­platser

The Network Enköping

I The Network Enköping möter du människor från andra företag runt om i Enköpings kommun. Nätverket anordnar möten i form av företagsbesök, föreläsningar och aktiviteter minst fyra gånger per år. Under dessa möten får du gott om möjlighet till mingel och framförallt berikas du med nya erfarenheter och kontakter med människor som arbetar inom Enköping.

God morgon Enköping

Gratis frukostmöten för näringslivet i Enköping.

Relation

Styrkan i en relation möts i avståndet mellan dem som ingår i den. Är avståndet litet är relationen stark. Är avståndet stort är relationen ytlig och skör. Relation bygger vårt existensberättigande på en enkel insikt: det händer något när människor möts. Relation är ett affärsnätverk i Uppsala län.

Företagargalan - Guldliljan

Varje år arrangerar Företagarna Enköping en företagargala där priser delas ut för årets prestationer i åtta kategorier. Det är en välbesökt gala med cirka 400 deltagare varje år och ett populärt event för kommunens företagare.

Aktiviteter ordnade av näringslivsavdelningen

Näringslivsavdelningen i kommunen anordnar även flera aktiviteter och möten varje år. På dem har du möjlighet att förutom att lära känna andra företagare också träffa lokala politiker och tjänstemän från kommunen.

Företagar­föreningar

Enköping Centrum­samverkan

Enköping Centrumsamverkan är en ekonomisk förening som bildades den 5 december 2012. Bakom föreningen står handeln, fastighetsägare och Enköpings kommun. Föreningens vision är att Enköpings centrum är Mälardalens mest blomstrande småstadskärna, i dubbel bemärkelse, där handeln, kulturen, nöjena, maten och parkerna står i centrum.

Kommunen arbetar tillsammans med Enköping

Centrumsamverkan och fastighetsägare i centrum för att lägga en stabil grund för ett långsiktigt arbete så att Enköpings centrum utvecklas till en blomstrande stadskärna.

Enköpings Fabriks- och Hantverks­förening

E-post: info@hantverksforeningen.org

Företagarna i Enköping

E-post: enkoping@foretagarna.se 

Fjärdhundra­land ekonomisk förening

LRF Mälardalen

E-post: malardalen@lrf.se

Örsundsbro Företagar­förening