Vi jobbar med att hantera översvämningarna

Publicerad

Under natten har kommunen tillsammans med Räddningstjänsten jobbat hårt för att hantera översvämingarna i Enköping.

Flera områden är översvämmade

Under natten har kommunen och Räddningstjänsten arbetat hårt för att hantera de översvämningsproblem som har uppstått. Det gäller framförallt i områdena Älvdansen, Myranområdet och vid Bahcohallen. Arbetet kommer att fortsätta under dagen.

Orsaken är igensatta brunnar

Orsaken till översvämningarna är att dagvatten inte kan rinna undan i dagvattenbrunnarna. De är igensatta av is.

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.