Öppen förskola och familje­central

Kommunen har en öppen förskola med familjecentral som du kan besöka. Det kostar inget. Där kan barn tillsammans med förälder eller annan vuxen träffas.

Hitta på sidan

Om öppna förskolan

På öppna förskolan är både du och ditt barn delaktiga i verksamheten. Du är välkommen med barn som är 0-5 år.

Ditt barn får leka, sjunga, skapa och möta andra barn och vuxna. Som vuxen träffar du andra vuxna, knyter kontakter och diskuterar barn och familj. Utbildad personal finns till stöd och ledning. Personalen har tystnadsplikt.

Det kostar inget att besöka oss

Du behöver inte anmäla dig och det kostar ingenting att besöka oss. Du kan komma och gå som du vill under våra öppettider.

Ni är försäkrade

Du och ditt barn är via kommunen försäkrad hos Länsförsäkringar. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under våra öppettider på öppna förskolan.

Stanna hemma vid sjukdom

Är du eller ditt barn förkylda, eller har någon annan smittsam sjukdom, stannar ni hemma tills ni är friska.

Utomhusaktiviteter

På grund av rådande restriktioner som införts för att minska spridningen av coronaviruset har Öppna förskolan ingen inomhusaktivitet, men däremot utomhusaktiviter med begränsat antal deltagare.

Digitala sångstunder

Enköpings öppna förskola har börjat ordna digitala sångstunder via Teams. Du behöver inte ha appen Teams installerad för att delta, utan kan använda din webbläsare.

Vi meddelar vårt veckoschema, öppettider och länkar till våra digitala sångstunder på vår Facebook-sida.

Om öppna förskolan

Enköpings öppna förskola är en mötesplats där barn tillsammans med förälder eller annan vuxen träffas. Du behöver inte anmäla dig. Du kan komma och gå som du vill under våra öppettider.

Hos oss kan du komma för att leka, måla, skapa och sjunga med ditt barn.

Du har även möjlighet att träffa våra andra kollegor i teamet, sjuksköterska från barnavårdscentralen, barnmorska och kurator. Kontakta oss för information om vilka tider de är på plats.

I anslutning till våra lokaler hålls svenska för invandrare – för dig som är förälder till småbarn.

Vi har lustfyllda samlingar med mycket glädje där vi tillsammans lär oss språk och social gemenskap. Att delta på samlingarna är frivilligt.

Kontakta oss

Adress: Örtagatan 3, 749 32 Enköping
Telefon: 0171-62 61 90

Rektor Frida Eriksson
Telefon: 0171-62 66 31
E-post: frida.eriksson.a@enkoping.se

I familjecentralens team ingår förskollärare, sjuksköterskor från barnavårdscentralen (BVC), barnmorskor och kurator.

Sjuksköterska från barnavårdscentralen, kurator och barnmorska finns tillgängliga varje vecka när öppna förskolan är öppen.

Barnavårdscentralen håller även föräldrautbildningar i öppna förskolans lokaler. Det är barnavårds­centralen som organiserar träffarna. Barnmorskorna håller föräldrautbildningar för blivande föräldrar. Om du är blivande förälder blir du kallad av barnmorskorna.

Kontakt

Adress: Örtagatan 3, 745 32 Enköping
Telefon: 0171-62 61 90