Folk­högskola

Du som är 18 år och uppåt kan söka till folkhögskola. Enköping har ingen folkhögskola men det finns flera i närheten av Enköping. Du kan också läsa på distans.

Folkhögskola är en studieform för vuxna över 18 år. Du studerar i mindre grupper och mycket lärande sker i temastudier och projektarbeten.

Undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri och folkhögskolan vänder sig i första hand till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. Någon övre åldersgräns finns inte.

De olika kurserna på folkhögskolan är behörighetsgivande eler allmän kurs, profilkurser, yrkesutbildningar, distanskurser och korta kurser eller sommarkurser.

Folkhögskolor i närheten av Enköping

Det finns över 150 folkhögskolor i Sverige men ingen folkhögskola i Enköpings kommun.

De folkhögskolor som finns i närheten är:

  • Biskops Arnö Nordens folkhögskola
  • Västerås folkhögskola
  • Tärna folkhögskola, Wiks folkhögskola
  • Uppsala folkhögskola

Det finns även möjlighet till utbildning på distans.

Ansökan

Du ansöker direkt till den folkhögskola du vill gå på. Kontakta skolan för att ta reda på hur du ska göra och vad ansökan ska innehålla. Söker du kurser på flera folkhögskolor måste du skicka en ansökan till varje skola. Varje folkhögskola ansvarar för sin egen antagning. Det finns alltså inte någon central antagningsenhet.

De olika folkhögskolorna har olika ansökningsdatum och kurserna startar också på olika datum. På folkhögskolornas gemensamma webbplats hittar du information om när sista ansökningsdatum är och när kursen startar.

Ekonomiskt stöd

Du har möjlighet att söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) när du studerar på folkhögskolan. Dock finns det åldersbestämmelser när det gäller studiemedel från CSN.

Du behöver däremot bland annat behöva betala för kurslitteratur, studiematerial, studieresor och lunch. Du som väljer att bo på internat betalar även för kost och logi. Kostnaderna varierar mellan olika skolor.