Kontakt

Kontakta oss om du har frågor, vill göra en felanmälan, lämna ett förslag eller  klagomål. Antingen löser vi ditt ärende direkt eller så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt avdelning eller person. Du har även rätt att använda finska i kontakten med kommunen.

Telefontider

Måndag-onsdag: 8-16
Torsdag: 8-18
Fredag: 8-15

Besökstider

Måndag-onsdag: 10-16
Torsdag: 10-18
Fredag: 10-15

Kontakta kommunen via

Formulär

Du kan direkt på vår webbplats fylla i ett formulär och skicka in.

Telefon

Prata med oss på kommunen på telefon: 0171-62 50 00

E-post

Mejla till kommunen på kommunen@enkoping.se.

Besök

Besök oss på kontaktcenter på adressen Kungsgatan 39.

Andra kontaktvägar

Skicka e-post

E-post: kommunen@enkoping.se

Postadress

Enköpings kommun
745 80 Enköping

Märk kuvertet med namn på person, enhet, verksamhet eller förvaltning.

Lämna post

Behöver du lämna post till kommunen finns det brevlådor utanför kontaktcenter på Kungsgatan 39. Brevlådorna töms på förmiddagen.

Facebook

Avvikande öppettider och besöksvillkor

OBS! Torsdag 30 mars har socialförvaltningens samtliga telefoner (inklusive telefontider) samt faxnummer stängt hela dagen på grund av planeringsdag.

Gällande ansökan om ekonomiskt bistånd och orosanmälan vuxen eller vid övriga brådskande ärenden, kontakta kontaktcenter.

Orosanmälan gällande barn lämnas digitalt via vår e-tjänst. Om du har förhinder att göra en digital orosanmälan kontakta kontaktcenter.