Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel:

  • kommunfullmäktiges möten
  • justering av protokoll
  • tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Du har rätt att överklaga beslut.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2022-06-21

Paragrafer: §103-132

Anslaget: 2022-06-28

Tas ner: 2022-07-20

Sista dag att överklaga: 2022-07-19

Protokoll kommunstyrelsen 2022-06-21.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-06-27

Paragrafer: 203 - 215

Anslaget: 2022-06-29

Tas ner: 2022-07-21

Sista dag att överklaga: 2022-06-20

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-06-27

Paragrafer: 200 - 202

Anslaget: 2022-06-28

Tas ner: 2022-07-20

Sista dag att överklaga: 2022-07-19

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2022-06-13

Paragrafer: §84–109

Anslaget: 2022-06-28

Tas ner: 2022-07-20

Sista dag att överklaga: 2022-07-19

Kommunfullmäktige 2022-06-13.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2022-06-16

Paragrafer: 40 - 48

Anslaget: 2022-06-23

Tas ner: 2022-07-14

Sista dag att överklaga: 2022-07-13

Protokoll-2022-06-16.pdf

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-06-15

Paragrafer: § 123-149

Anslaget: 2022-06-22

Tas ner: 2022-07-15

Sista dag att överklaga: 2022-07-14

Protokoll MBN 2022-06-15 sid 1.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2022-06-21

Paragrafer: § 107-108

Anslaget: 2022-06-21

Tas ner: 2022-07-13

Sista dag att överklaga: 2022-07-12

Protokoll ks 2022-06-21.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2022-06-15

Paragrafer: 61-75

Anslaget: 2022-06-20

Tas ner: 2022-07-13

Sista dag att överklaga: 2022-07-12

protokoll-tn-2022-06-15.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-06-15

Paragrafer: §112-133

Anslaget: 2022-06-20

Tas ner: 2022-07-12

Sista dag att överklaga: 2022-07-11

Protokoll-uan2022-06-15.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2022-06-14

Paragrafer: 90-100, 110-113, övriga paragrafer är omedelbart justerade

Anslaget: 2022-06-18

Tas ner: 2022-07-09

Sista dag att överklaga: 2022-07-08

Protokoll SN 2022-06-14.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-06-14

Paragrafer: 187-199

Anslaget: 2022-06-18

Tas ner: 2022-07-09

Sista dag att överklaga: 2022-07-08

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2022-06-14

Paragrafer: 114-117

Anslaget: 2022-06-18

Tas ner: 2022-07-09

Sista dag att överklaga: 2022-07-08

Beslutande organ: Samordningsförbundet Uppsala län

Datum för sammanträde: 2022-06-02

Paragrafer: §13–24

Anslaget: 2022-06-17

Tas ner: 2022-07-08

Sista dag att överklaga: 2022-07-07

FS protokoll 2022-06-02 signerat.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-06-15

Paragrafer: 66-73

Anslaget: 2022-06-17

Tas ner: 2022-07-11

Sista dag att överklaga: 2022-07-08

von-protokoll-2022-06-15.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2022-06-09

Paragrafer: § 45-64

Anslaget: 2022-06-15

Tas ner: 2022-07-08

Sista dag att överklaga: 2022-07-07

protokoll_plex_2022-06-09.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2022-06-14

Paragrafer: 101-109, övriga paragrafer justeras i ordinarie protokoll

Anslaget: 2022-06-15

Tas ner: 2022-07-06

Sista dag att överklaga: 2022-07-05

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: $protokoll.meetingDate

Paragrafer: 162-186, varav paragraf 173-178 är omedelbart justerade

Anslaget: 2022-06-10

Tas ner: 2022-07-02

Sista dag att överklaga: 2022-07-01

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-06-08

Paragrafer: 173 - 178

Anslaget: 2022-06-09

Tas ner: 2022-07-01

Sista dag att överklaga: 2022-06-30

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-06-07

Paragrafer: 4-7

Anslaget: 2022-06-09

Tas ner: 2022-07-01

Sista dag att överklaga: 2022-06-30

Beslutande organ: $protokoll.organ

Datum för sammanträde: $protokoll.meetingDate

Paragrafer: §

Anslaget: 2022-05-20

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: $protokoll.appealDate

Protokoll-2022-05-17.pdf

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2022-04-28

Paragrafer: §§ 18-24

Anslaget: 2022-05-05

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2022-05-27

Protokoll_valnämnden 2022-04-28.pdf

Övriga anslag

Förlängning av tillfälligt bygglov för förskola i Nynäs, Storskogen

Förlängning av tillfälligt bygglov för förskola i Nynäs, Storskogen Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping har fått in en ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för modulförskola på fastigheten Nynäs 6:1. Det tillfälliga bygglovet är tänkt att gälla fram till den 31 december 2022. Innan miljö- och byggnadsnämnden fattar ett beslut kan du lämna skriftliga synpunkter på ärendet. Handlingarna som hör till ärendet finns digitalt hos kontaktcenter på Torggatan 21 i Enköping och på enkoping.se/anslagstavla. För att vi ska kunna ta ställning till dina synpunkter behöver vi dem senast 29 juli 2022. Skriv att synpunkterna rör ärende 2022-493, Nynäs 6:1.Skicka dina synpunkter via e-post till bygglov@enkoping.se eller brev till: Enköpings kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2022-07-01

Tas ner: 2022-07-29

Kungörelse 2022-493 Nynäs 6.1.pdf