Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel:

  • kommunfullmäktiges möten
  • justering av protokoll
  • tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Du har rätt att överklaga beslut.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2023-03-16

Paragrafer: 18 - 27

Anslaget: 2023-03-20

Tas ner: 2023-04-11

Sista dag att överklaga: 2023-04-10

Protokoll-2023-03-16.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-03-15

Paragrafer: 59-68

Anslaget: 2023-03-18

Tas ner: 2023-04-09

Sista dag att överklaga: 2023-03-08

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-03-15

Paragrafer: 69-72

Anslaget: 2023-03-18

Tas ner: 2023-04-09

Sista dag att överklaga: 2023-04-08

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2023-03-07

Paragrafer: §§ 47-50

Anslaget: 2023-03-14

Tas ner: 2023-04-05

Sista dag att överklaga: 2023-04-05

Protokoll, KS 2023-03-07.pdf

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2023-03-06

Paragrafer: §§ 17-43

Anslaget: 2023-03-14

Tas ner: 2023-04-05

Sista dag att överklaga: 2023-04-05

Protokoll, KF 2023-03-06.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2023-03-01

Paragrafer: § 8-17

Anslaget: 2023-03-07

Tas ner: 2023-03-29

Sista dag att överklaga: 2023-03-28

plexprotokoll_2023-03-01.pdf

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2023-02-13

Paragrafer: §§ 33-47

Anslaget: 2023-03-03

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2023-03-27

Anslag, 2023-02-13 (1).pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-03-28

Paragrafer: 57

Anslaget: 2023-03-03

Tas ner: 2023-03-23

Sista dag att överklaga: 2023-03-22

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-03-28

Paragrafer: 44-58

Anslaget: 2023-03-03

Tas ner: 2023-03-25

Sista dag att överklaga: 2023-03-24

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2022-10-25

Paragrafer: § 179

Anslaget: 2022-10-25

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2022-11-16

Protokoll, ks 2022-10-25, § 179.pdf

Beslutande organ: $protokoll.organ

Datum för sammanträde: $protokoll.meetingDate

Paragrafer: §

Anslaget: 2022-05-20

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: $protokoll.appealDate

Protokoll-2022-05-17.pdf

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2022-04-28

Paragrafer: §§ 18-24

Anslaget: 2022-05-05

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2022-05-27

Protokoll_valnämnden 2022-04-28.pdf

Övriga anslag

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för skylt i Nynäs, Storskogen

Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping har fått in en ansökan om tidsbegränsat bygglov för skylt till och med 31 december 2024 på fastigheten Nynäs 6:1. Skylten placeras på mark som är avsedd för gata i gällande detaljplan. Innan nämnden fattar ett beslut kan du lämna skriftliga synpunkter. Handlingarna i ärendet finns digitalt hos kontaktcenter på Kungsgatan 39 och på enkoping.se/anslagstavla. Vi behöver din synpunkt senast den 25 mars 2023. Skicka den via post eller e-post till bygglov@enkoping.se. Ange ärendenummer 2023-145, Nynäs 6:1.

Anslaget: 2023-03-11

Tas ner: 2023-03-25

Kungörelse 2023-145, Nynäs 6.1.pdf

Bygglov för anläggande av parkering och lekhus i Fjärdhundra

Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping har fått in en ansökan om ett bygglov för anläggande av parkering och lekhus på fastigheten Albäck 3:90. Innan nämnden fattar ett beslut kan du lämna skriftliga synpunkter. Handlingarna i ärendet finns digitalt hos kontaktcenter på Kungsgatan 39 och på enkoping.se/anslagstavla. Vi behöver din synpunkt senast den 25 mars 2023. Skicka den via post eller e-post till bygglov@enkoping.se. Ange ärendenummer 2023-68, Albäck 3:90. Enköpings kommun Miljö-och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping.

Anslaget: 2023-03-11

Tas ner: 2023-03-25

Kungörelse 2023-68, Albäck 3-90.pdf

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation i Mariedal

Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping har fått in en ansökan om ett bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Nynäs 3:1. Förslaget innebär en avvikelse från detaljplanen då transformatorstationen placeras på mark som är avsedd för natur. Innan nämnden fattar ett beslut kan du lämna skriftliga synpunkter. Handlingarna i ärendet finns digitalt hos kontaktcenter på Kungsgatan 39 och på enkoping.se/anslagstavla. Vi behöver din synpunkt senast den 22 mars 2023. Skicka den via post eller e-post till bygglov@enkoping.se. Ange ärendenummer 2023-143, Nynäs 3:1. Enköpings kommun Miljö-och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping.

Anslaget: 2023-03-08

Tas ner: 2023-03-22

Kungörelse 2023-143 Nynäs 3.1.pdf