Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel:

  • kommunfullmäktiges möten
  • justering av protokoll
  • tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Du har rätt att överklaga beslut.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2023-09-25

Paragrafer: §§ 132 - 154

Anslaget: 2023-10-02

Tas ner: 2023-10-24

Sista dag att överklaga: 2023-10-24

Protokoll_KF_2023-09-25.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2023-09-26

Paragrafer: §197-226, varav paragraf 213 och 224 är omedelbart justerade

Anslaget: 2023-09-29

Tas ner: 2023-10-21

Sista dag att överklaga: 2023-10-20

Beslutande organ: Samordningsförbundet Uppsala län

Datum för sammanträde: 2023-09-14

Paragrafer: §33-42

Anslaget: 2023-09-29

Tas ner: 2023-10-20

Sista dag att överklaga: 2023-10-19

Protokoll FS 2023-09-14, signerat.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2023-09-21

Paragrafer: 107-130

Anslaget: 2023-09-27

Tas ner: 2023-10-19

Sista dag att överklaga: 2023-10-18

protokoll-tn-2023-09-21.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2023-09-20

Paragrafer: §142-165

Anslaget: 2023-09-27

Tas ner: 2023-10-19

Sista dag att överklaga: 2023-10-18

00-uan-2023-09-20-protokoll.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2023-09-26

Paragrafer: §213, 224

Anslaget: 2023-09-26

Tas ner: 2023-10-18

Sista dag att överklaga: 2023-10-18

Protokoll § 213, 224.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2023-09-21

Paragrafer: 79 - 90

Anslaget: 2023-09-26

Tas ner: 2023-10-18

Sista dag att överklaga: 2023-10-17

Protokoll-2023-09-21.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-09-21

Paragrafer: 226-244, varav paragraferna 231-234 och 244 är omedelbart justerade

Anslaget: 2023-09-26

Tas ner: 2023-10-17

Sista dag att överklaga: 2023-10-16

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2023-09-21

Paragrafer: 140-162, varav paragraferna 152-157 är omedelbart justerade

Anslaget: 2023-09-26

Tas ner: 2023-10-17

Sista dag att överklaga: 2023-10-16

Protokoll 230921.pdf

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2023-09-18

Paragrafer: §§ 220 - 238

Anslaget: 2023-09-25

Tas ner: 2023-10-17

Sista dag att överklaga: 2023-10-16

Anslag, 2023-09-18.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2023-09-21

Paragrafer: 152-157, övriga paragrafer justeras i ordinarie protokoll

Anslaget: 2023-09-22

Tas ner: 2023-10-13

Sista dag att överklaga: 2023-10-12

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-09-21

Paragrafer: 231-234, 244, övriga paragrafer justeras i ordinarie protokoll

Anslaget: 2023-09-22

Tas ner: 2023-10-13

Sista dag att överklaga: 2023-10-12

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2023-09-19

Paragrafer: §§ 16-25

Anslaget: 2023-09-21

Tas ner: 2023-10-13

Sista dag att överklaga: 2023-10-13

Protokoll, valnämnd, 2023-09-19.pdf

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2023-09-14

Paragrafer: § 138-167, varav 144 är omedelbart justerad

Anslaget: 2023-09-19

Tas ner: 2023-10-13

Sista dag att överklaga: 2023-10-12

Protokoll MBN 2023-09-14 sid 1.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2023-09-13

Paragrafer: §§ 68-76

Anslaget: 2023-09-18

Tas ner: 2023-10-10

Sista dag att överklaga: 2023-10-09

Protokoll PLEX 230913.pdf

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2023-09-14

Paragrafer: § 144

Anslaget: 2023-09-14

Tas ner: 2023-10-08

Sista dag att överklaga: 2023-10-07

Protokoll MBN 2023-09-14 Avfallsföreskrifter sid 1.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-09-12

Paragrafer: § 111-126

Anslaget: 2023-09-13

Tas ner: 2023-10-04

Sista dag att överklaga: 2023-10-04

Protokoll KSAU 2023-09-12.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens personalutskott

Datum för sammanträde: 2023-09-11

Paragrafer: §10-15

Anslaget: 2023-09-11

Tas ner: 2023-10-03

Sista dag att överklaga: 2023-10-02

Protokoll.pdf

Övriga anslag

Beslut om bygglov för transformatorstationer

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för transformatorstationer till solcellspark på fastigheten Vappa 15:2. Genom den här annonsen delger nämnden alla sakägare i ärendet. Beslut och handlingar finns digitalt hos kontaktcenter på Torggatan 39 och på enkoping.se/anslagstavla. Eventuellt överklagande ska ha kommit in till miljö- och byggnadsförvaltningen senast den 20 oktober 2023. Skicka den via post, eller e-post till bygglov@enkoping.se. Ange ärendenummer 2022-961, Vappa 15:2. Enköpings kommun Miljö-och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2023-09-28

Tas ner: 2023-10-20

Kungörelsedelgivning 2022-961 Vappa 15.2.pdf

Bygglov för tillfällig modulskola, Fanna

Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping har fått en ansökan om tidsbegränsat bygglov för skola till och med 2028-09-14 på fastigheten Fanna 32:9. Åtgärden strider bland annat mot detaljplanen avseende markanvändning och placering. Innan nämnden fattar beslut kan du lämna skriftliga synpunkter på ärendet. Handlingarna som hör till ärendet finns digitalt hos kontaktcenter på Kungsgatan 39 i Enköping och på enkoping.se/anslagstavla. För att vi ska kunna ta ställning till dina synpunkter behöver vi dem senast den 12 oktober. Skriv att synpunkterna rör ärende 2023-597, Fanna 32:9 och skicka dem via e-post till bygglov@enkoping.se eller brev till: Enköpings kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2023-09-28

Tas ner: 2023-10-12

Kungörelse 2023-597 Fanna 32.9.pdf

Kungörelse avseende fordonsflytt

Datum för fordonsflytt: 28-09-2023. Regnr: OINDENTIFIERBAR. Fabrikat: Volkswagen. Ursprunglig uppställningsplats: Malmagatan, mitt emot Dollarsstores lastkaj. Uppställningsplats efter fordonsflytt: Stenvretensgatan 6, Enköping. Information om anslaget: Fordon som är felparkerade eller som stör ordning och säkerhet kan flyttas av Trafikverket, polisen eller kommunen. Beslutet har fattats med stöd av Lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129) samt Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS1982:198). Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen. Besluten går inte att överklaga. Vid frågor kontakta trafik@enkoping.se

Anslaget: 2023-09-28

Tas ner: 2023-10-29

Kungörelse avseende fordonsflytt

Datum för fordonsflytt: 25-09-2023 Regnr: BSP165 Fabrikat: Mercedes Benz Ursprunglig uppställningsplats: Köldbacksgatan/Lillebergsgatan Uppställningsplats efter fordonsflytt: Verkstadsvägen 2, Bålsta. Information om anslaget: Fordon som är felparkerade eller som stör ordning och säkerhet kan flyttas av Trafikverket, polisen eller kommunen. Beslutet har fattats med stöd av Lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129) samt Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS1982:198). Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen. Besluten går inte att överklaga. Vid frågor kontakta trafik@enkoping.se

Anslaget: 2023-09-28

Tas ner: 2023-10-29

Kungörelse avseende fordonsflytt

Datum för fordonsflytt: 25-09-2023 Regnr: UXZ653 Fabrikat: Saab Ursprunglig uppställningsplats: Köldbacksgatan/Lillebergsgatan Uppställningsplats efter fordonsflytt: Verkstadsvägen 2, Bålsta. Information om anslaget Fordon som är felparkerade eller som stör ordning och säkerhet kan flyttas av Trafikverket, polisen eller kommunen. Beslutet har fattats med stöd av Lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129) samt Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS1982:198). Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen. Besluten går inte att överklaga. Vid frågor kontakta trafik@enkoping.se

Anslaget: 2023-09-28

Tas ner: 2023-10-29