Familjedaghem

Här kan du ansöka om familjedaghem eller se vilka familjdaghem som finns i kommunen.

Hitta på sidan

Familjedaghemmet ska stimulera barnets utveckling och lärande och erbjuda barnet en trygg omsorg. ​Förskolans läroplan är vägledande för familjedaghemmet.

I Enköpings kommun finns endast fristående familjedaghem. Du kan önska vilket familjedaghem ditt barn ska gå i men barn som bor varannan vecka hos sina vårdnadshavare har placering endast på ett familjedaghem.

Så jobbar dagbarnvårdare

I ett familjedaghem arbetar en dagbarnvårdare i sitt eget hem med en grupp barn i åldern 1–6 år.

Dagbarnvårdarna arbetar i arbetslag där tre till fyra dagbarnvårdare ingår. Dagbarnvårdarna samarbetar med barnen i grupper. I grupperna lär barnen känna varandra och alla dagbarnvårdarna.

​Dagbarnvårdaren arbetar 40 timmar per vecka. Det innebär att barnet någon dag i veckan kan vara placerat hos en annan dagbarnvårdare i gruppen.

Familjedaghemmet avvecklas till sommaren 2022. Inga nya barn tas därför emot från kön.

Fakta

Adress: Giresta Myrby 2, 749 62 Örsundsbro
Telefon: 070 773 97 04
År: 1-5
Antal barn: 7
Driftsform: Fristående
Huvudman: C-Företaget

Om Familjedaghemmet Bärsta, avdelning Ann

Jag som arbetar här är Ann Carlsson.

Vi arbetar med små barngrupper i åldrarna 1-5 år. Där vi har en stor lokal på landet och tillgång och närhet till egen skog

Vi ser ert barn som kompetent individ med stor lust och vilja att lära och utforska, vi ser oss själva som ett verktyg och medforskare som ska fylla på barnets ryggsäck i sitt livslånga lärande, där vi tillsammans utforska, undersöker och lär oss, dagarna måste innehålla mycket skratt och glädje.

Vi erbjuder en pedagogik som är utvecklande och en trygg miljö för alla barn där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi uppmuntrar och erbjuder ett utforskande och temainriktat arbetssätt med leken i fokus för allt lärande.

Vi arbetar med Tyra appen som är ett redskap för kommunikation och dokumentation mellan hemmet och familjedaghemmet.

Ni som vårdnadshavare är absolut de viktigaste personerna i barnets liv, vi ser oss själva som ett komplement där vi tillsammans arbetar för att ert barn ska få en så bra uppväxt som det bara går. Så vårt samarbeta är viktigt!

Vi ser fram emot att få arbeta med er vårdnadshavare och era unika barn.

Familjedaghemmet avvecklas till sommaren 2022. Inga nya barn tas därför emot från kön.

Fakta

Adress: Giresta Myrby 2, 749 62 Örsundsbro
Telefon: 070-773 97 04
År: 1-5
Antal barn: 7
Driftsform: Fristående
Huvudman: C-Företaget

Om Familjedaghemmet Bärsta, avdelningen Anna-Lena

Jag som arbetar här heter Anna-Lena Johansson.

Vi arbetar med små barngrupper i åldrarna 1-5 år. Där vi har en stor lokal på landet och tillgång och närhet till egen skog

Vi ser ert barn som kompetent individ med stor lust och vilja att lära och utforska, vi ser oss själva som ett verktyg och medforskare som ska fylla på barnets ryggsäck i sitt livslånga lärande, där vi tillsammans utforska, undersöker och lär oss, dagarna måste innehålla mycket skratt och glädje.

Vi erbjuder en pedagogik som är utvecklande och en trygg miljö för alla barn där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi uppmuntrar och erbjuder ett utforskande och temainriktat arbetssätt med leken i fokus för allt lärande.

Vi arbetar med Tyra appen som är ett redskap för kommunikation och dokumentation mellan hemmet och familjedaghemmet.

Ni som vårdnadshavare är absolut de viktigaste personerna i barnets liv, vi ser oss själva som ett komplement där vi tillsammans arbetar för att ert barn ska få en så bra uppväxt som det bara går. Så vårt samarbeta är viktigt!

Vi ser fram emot att få arbeta med er vårdnadshavare och era unika barn.

Fakta

Adress: Ekstigen 8, 74571 Enköping
Telefon: 073-776 59 16
År: 1-5
Antal barn: 6
Driftsform: Fristående
Huvudman: C-Företaget

Om familjedaghemmet Villa Villervalla

Trygghet är nyckelordet för min verksamhet.

Här kommer barnen att få utvecklas i lugn och ro i en trygg och lugn miljö. Verksamheten kommer att präglas av barnens intressen och behov. Vi kommer att nyttja kommunens kulturella utbud såsom bibliotek, teater med mera.

Hummelsta är en lugn och mysig by där vi har tillgång till lekplats och skog precis intill oss. Här serveras hemlagad och varierad mat varje dag. Vilan för barnen kommer i största mån att ske utomhus.

Det stora lärandet kommer att ske i vardagen på ett enkelt och naturligt sätt så att barnen lätt tar till sig och lär.