Störningar och vägarbeten

På den här sidan kan du ta del av aktuella störningar och pågående vägarbeten.

Störningar och händelser

Många av parkeringsplatserna på Kryddgårdsgatan och Hamngatan, i närheten av Hamnmagasinen är utflyttade från väggen på grund av rasrisk.

Du kommer få parkera längsgående med färdriktningen istället för diagonalt för att gatorna inte ska bli för trånga. 

På Kryddgårdsgatan parkerar du alltså med passagerarsidan mot väggen. På Hamngatan parkerar du med förarsidan mot väggen. 

Avgifer och parkeringstider gäller fortfarande enligt skyltningen.

Den 26 juni klockan 8-12 kommer vi behöva stänga av det kommunala dricksvattnet i Skolsta-området. Det berör även boende
längs vägen från Grillby till Skolsta.

Vattnet kan komma tillbaka tidigare. 

Eftersom vi har stängt av vattnet finns det inget vatten i kranen och det går inte heller att spola på toaletten mer än en gång. Därför kan du behöva hälla upp lite vatten om du behöver dricka och fylla vatten i en hink för att kunna spola på toaletten.

När vattnet är tillbaka igen är det bra om du spolar i kranen några minuter innan du använder det. Vattnet kan bli lite missfärgat av
partiklar som lossnar från vattenledningar men det är inget som är farligt. Det kan också komma lite luft när du spolar vatten.

Orsaken till avstängningen är ett mindre renoveringsarbete i vattenverket. 

I slutet av vecka 7 stänger vi av Magasinsgatan och korsningen mot Kaptensgatan. Följ skyltningen på plats.

Uppdatering 16 februari: avstängningen beräknas starta i mitten av vecka 8.

  • Infart och utfart till och från Återbruket sker via Kaptensgatan.
  • Transport till och från bilskroten sker via Ågatan.
  • Infart och utfart till hundrastgården sker via Ågatan och du kan parkera längs med Ågatan. 
  • Transport till och från värmekraftverket och avloppsreningsverket sker via infart till värmekraftverket.

Avstängningen beror på arbeten med dagvatten- och avloppsledningar. Arbetet beräknas vara klart hösten 2024.

Karta över avstängningarna på Magasingatan.

Karta över avstängningarna på Magasingatan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Vi arbetar med att återställa Fagerskogsgatan med bland annat asfaltering efter arbeten med vatten och avlopp. 

Trafiken på gatan blir fortsatt påverkad. Arbetena beräknas bli klara i augusti.

Under vintern 2023/2024 pågår saneringsarbeten på Östra Järnvägsgatan 2 i Enköping.

Arbetsområdet gäller hela gatubredden och även Salavägen blir påverkad genom att norrgående körfältet blir avsmalnat.

Saneringen görs för att det legat en kemtvätt på tomten.