Så sparar vi el

Energisituationen är just nu ansträngd, både i Sverige och Europa. Därför är det viktigt att alla hjälps åt för att minska elanvändningen i samhället. 

Här berättar vi vad Enköpings kommun gör för att bidra. Du hittar också tips på vad du som invånare kan göra.

Varje kilowattimme räknas, är Energimyndighetens budskap till oss alla. Tydligt är att vi behöver göra ett ”tillsammansarbete” för att minska elanvändningen.

Varför ska vi använda mindre el?

Flera faktorer i vår omvärld påverkar både tillgången och priset på el. Genom att använda mindre el kan vi både spara pengar och dämpa elpriserna. Samtidigt finns det en risk att elen inte räcker till för den efterfrågan som finns vid vissa tidpunkter. Då uppstår effektbrist som i värsta fall kan innebära att elen stängs av i vissa områden under kortare tid för att avlasta elnätet.

Så sparar kommunen

Vi arbetar sedan länge med åtgärder för att spara energi. Det är ett mål som vi alltid har framför ögonen. Men nu behöver åtgärderna skärpas lite extra för att vi ska bidra till minskad elanvändning.

Åtgärder i våra fastigheter

Enoff-projektet – identifierar energislukande fastigheter

Vi är med i Enoff-projektet tillsammans med intresseorganisationen Energiocheffektiviseringsföretagen (EFF), Upphandlingsmyndigheten med flera. Projektet syftar till att förenkla upphandlingen av energieffektiviserande åtgärder i fastigheter och öka renoveringstakten. I det kartlägger vi våra mest energislukande fastigheter och sätter in åtgärder för att spara energi.

Energismarta vanor

Kommunen har även ett projekt för att skapa energismarta vanor i våra verksamheter för att minska vår elförbrukning och klimatavtryck. Det kan exempelvis handla om att sänka temperaturen i våra bassänger några grader eller stänga av bastun när den inte används. Små, enkla förändringar i beteende som tillsammans bidrar till att sänka vår elförbrukning och minska effektbristen. 

Installerar solceller

I dag har vi åtta solcellsanläggningar som producerar el som vi kan använda. Vi planerar för att installera fler. Under det närmaste halvåret ska vi köpa in ytterligare fyra eller fem anläggningar.

Ser över ventilationssystemen

Vi ser över ventilationssystemen i alla våra fastigheter. Vi samlar in och analyserar driftstiderna, temperaturerna och flödena för att ställa in dem på bästa sätt utifrån verksamheten i lokalen. Vi ser över och justerar våra ventilationssystem som automatiskt slår på och av, så att vi inte använder mer el och värme än nödvändigt.

Ser över belysningen

Sedan en längre tid tillbaka byter vi ut belysning i våra fastigheter till LED-alternativ. LED-lampor använder mindre energi än vanliga glödlampor. Vi arbetar också för att smartare styra när belysningen ska vara tänd och släckt med hjälp av automatiska tänd- och släckfunktioner. Lysrörsbelysning byter vi ut i takt med att de förbjuds.

Ser över värmesystemen

Vi har installerat värmepumpar och pelletspannor i flera av våra fastigheter som inte är anslutna till fjärrvärme. I våra fastigheter som har värmesystem med direktverkande el arbetar vi för att byta ut dem mot värmepumpar. Under hösten 2022 ska vi byta ut värmesystem i minst fyra fastigheter.

Åtgärder i samhällsbelysningen

Byter till LED-alternativ

Vi ligger långt framme med att byta ut vår belysningsanläggning i samhället från natriumlampor till LED-lampor.

Julbelysning begränsat tänd

Även julbelysningen i samhället består av LED-lampor som tänds och släcks samtidigt som den ordinarie belysningen och är därmed släckt under dagens ljusa timmar. 

Så kan du spara el

  • Använd el när elanvändningen är lägre, det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen.
  • Sänk värmen inomhus. Om du sänker värmen med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent.
  • Använd mindre varmvatten. Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Byt även till effektiva kranar och duschmunstycken, då kan du minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.
  • Stäng av elektroniska apparater och släck lamporna. Använd LED-lampor.
  • Täta dörrar och fönster.

Få råd och stöd

Energi- och klimatrådgivning

Till Energi- och klimatrådgivningen kan du vända dig för att få kostnadsfria råd om det mesta som rör energi och klimat. Den är till för alla medborgare, föreningar, organisationer och små och medelstora företag i Enköpings kommun.

Budget- och skuldrådgivning

Många hushåll upplever att ekonomin är ansträngd nu. Hos kommunens budget- och skuldrådgivare kan du få kostnadsfri hjälp och stöd i frågor om ekonomi.