Stöd vid missbruk, våld och brott

Är du eller någon i din närhet på väg in i ett missbruk, blivit utsatt för hot, våld i nära relationer eller varit med om ett brott? Då kan du få stöd och hjälp av kommunen.

Hitta på sidan

Om du inte vill att andra ska se vilka webbsidor du besökt på din dator kan du ta bort historiken i din webbläsare. Inställningarna för att göra det varierar beroende på vilken webbläsare du använder. Nedan hittar du instruktioner för webbläsarna Microsofts Internet Explorer, Apples Safari och Google Chrome.

Om du är över 18 år kan du vända dig till Nyängens öppenvårdsmottagning. Om du är under 18 år kan du ta kontakt Familjens hus eller socialförvaltningens mottagning. Vi erbjuder rådgivning och olika behandlings- och stödprogram.

​Om du är orolig för någon i missbruk kan du göra en orosanmälan till socialförvaltningens mottagning.

Du kan vända dig till kommunens anhörigcentrum eller kontakta socialförvaltningens mottagning för att få stöd om du är anhörig till missbrukare. Gäller det familjeproblem kan du vända dig till Familjerådgivningen eller Familjens hus. Du kan vara anonym.

Om familjen är i missbruk kan ditt barn få stöd hos Familjens hus. De erbjuder också stödgruppen "Hoppet för barn med föräldrar i missbruk. Där får barn och unga möjligheten att i grupp prata med andra i samma situation.

Om du har du blivit utsatt för ett brott kan myndigheter och föreningar stötta och hjälpa dig. Kommunen erbjuder samtalsstöd samt ekonomiskt eller praktiskt stöd. Vi har tystnadsplikt och det kostar inget.

Är du under 18 år kan du tillsammans med en medlare träffa den som har utsatt dig för ett brott. Då kan du ställa frågor och berätta hur händelsen har påverkat dig.

Du kan prata med oss på Familjens hus eller Nyängen öppenvårdsmottagning för att få stöd och hjälp. Vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med polis, åklagare, försäkringsbolag eller andra som du kan behöva få hjälp av.

Om du själv begått ett brott

Du kan genom en medlare få möjlighet att visa att du ångrar det du har gjort och samtidigt be om ursäkt. Du tar då ansvar för dina handlingar och visa mod genom att möta den du har gjort illa. Det kan göra det lättare för dig att hantera det du har gjort.

Ungdomstjänst

Beroende på vad du har dömts till kan du behöva jobba mellan 20 och 150 timmar oavlönat. Arbetet kan vara på dagtid, kvällstid, helger eller lov. Vi hjälper dig att hitta en lämplig arbetsplats.

Om du har blivit utsatt för hot eller våld i nära relationer kan vi erbjuda dig och/eller dina barn tillfälligt skyddat boende.

Vi kan ge samtalsstöd, både till den som utsatts för våld och till den som utövar våld. Vi gör tillsammans med dig en bedömning om hur akut det är och om ett skyddat boende ska erbjudas. Vi ger stöd utifrån de behov som finns i just den situation du befinner dig i. Du behöver inte göra en polisanmälan för att få hjälp av socialförvaltningen.

Om du är orolig för någon utsätts för våld kan du göra en orosanmälan till socialtjänstens mottagning.

Få hjälp med praktiska saker

​Vi försöker att hitta en lösning tillsammans. Det kan finnas personer i din närhet och i ditt nätverk som kan hjälpa till. Om läget är akut kan socialförvaltningen hjälpa dig med praktiska frågor.

Om du själv utövar våld mot någon annan

Om du som utövar våld mot någon annan kan få stöd och hjälp att sluta med det. Kontakta Familjens hus eller socialförvaltningens mottagning för att få stöd och hjälp för att ändra ditt beteende.

Vad är våld?

Våld kan bland annat vara fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt. Det fysiska kan bestå av slag, sparkar och knuffar. Det psykiska kan bestå av hot om våld eller att bli begränsad i sin vardag. Att inte få umgås eller prata med vem man vill. Verbala kränkningar, isolering och förnedring. Ekonomiskt våld kan innebära att man inte har insyn i gemensam ekonomi, tvingas skriva på lån eller att behöva redovisa allt eller att inte få ha tillgång till sin egen inkomst. Det sexuella våldet kan bestå av att tvingas till sexuella handlingar mot sin vilja.

Vad är hedersrelaterat våld?

Hedersrelaterat våld och förtryck är en handling som motiveras med att den som utsätts för våld och förtryck har skadat familjens heder. Våld, hot och kontroll används för att återupprätta hedern eller hindra att den förloras.

Hedersnormen begränsar individens handlingsfrihet och dess livsutrymme och är en begränsning av mänskliga fri- och rättigheter.

Familjens hus är socialförvaltningens öppenvård för familjer med barn 0–20 år. Är du över 18 år ska du kontakta Nyängens öppenvårds­mottagning. Familjens hus hjälper till med råd och stöd i familjefrågor, familjesamtal, stöd till brottsoffer och våldsutövare, planering och val av arbetsplats vid ungdomstjänst. Vi erbjuder också olika föräldrautbildningar. Du kan också på egen hand göra en ansökan om att få stöd och hjälp från socialtjänsten. Kontakta då någon av våra mottagningar.

Familjens hus erbjuder fem råd- eller stödsamtal genom en så kallad öppen ingång. Med öppen ingång menar vi att vi inte registrerar familjens namn eller dokumenterar att vi har träffats. Ni är välkomna att prata med oss om just er fråga. Vi gör alltid en bedömning om våra insatser räcker eller om ni behöver annan hjälp och kanske under en längre tid.

I öppen ingång kan vi till exempel prata om:

  • att det är svårt att komma överens om regler i familjen
  • att du misstänker att någon i familjen använder droger eller missbrukar alkohol
  • att du tycker att det är svårt att prata tillsammans i familjen
  • att det ofta blir bråk hemma
  • syskonbråk som är jobbiga att hantera
  • att vi som förälder tycker olika och ger olika budskap.

Vi arbetar också med uppdrag som vi får från myndighetsutövningen inom socialförvaltningen när en en familj ansökt om stöd eller när någon anmält oro för en person. Vi ger stödet och myndighetsutövningen följer upp insatsen.

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 38, 749 49 Enköping

Telefon: ­0171-62 70 07

E-post: familjenshus@enkoping.se

Telefontider: måndag klockan 9–10, tisdag klockan 13–14 och torsdag klockan 9–10.

För besök, kontakta oss för att boka tid.

Om Nyängen

Nyängen är en öppenvårdsmottagning som drivs av socialförvaltningen i Enköpings kommun. Vi vänder oss till dig som fyllt 18 år. Det kostar ingenting att få vår hjälp och vi arbetar under sekretess. Vi har kompetens och erfarenhet av att arbeta med beroende­problematik.

Du kan kontakta oss när du eller någon anhörig behöver stöd med att hantera svårigheter kring missbruk och beroende av alkohol, droger eller spel. Vi erbjuder drogkontroller eller stöd när du eller någon anhörig behöver förändra beteende.

Tänk på att inte besöka verksamheten vid förkylningssymtom.

Behandlings- och stödprogram

Vi erbjuder en mängd olika behandlings- och stödprogram som inte kostar något.

Kontakta oss

Adress: Torggatan 21–23 A, 749 35 Enköping

Besök eller rådgivning: bokade tider via telefon.

Drop-in mottagning måndag, onsdag och fredag klockan 8.30–10 för råd och stödsamtal. För urinprov bokas tid.

E-post: nyang@enkoping.se

Telefon: 0171-62 95 96

Telefontid: måndag–fredag klockan 8.30–10. Övriga tider kan du lämna meddelande i telefonsvararen så ringer vi upp så snart vi kan. Om våra mottagningstider inte passar dig kan vi komma överens om en annan tid.

Här hittar du kontaktuppgifter till myndigheter och föreningar som du kan kontakta om du behöver stöd och hjälp efter att ha blivit utsatt för ett brott.

Akut­mottagningen, Lasarettet i Enköping

Telefon: 0171-41 80 00

Akutmottagningen på Enköpings lasarett är öppen dygnet runt och finns till för dig när du har blivit svårt sjuk.

Bris – Barnens Rätt i Samhället

Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda.

Brottsoffer­jouren Enköping/­Håbo

Brottsofferjouren erbjuder stöd och rådgivning för att underlätta för dig att bearbeta vad som hänt vid ett brott, information om hur du gör en polisanmälan, hjälp med skadeståndskrav och information om rättsprocessen.

Kvinnofrids­linjen

Telefonnummer: 020-50 50 50 (dygnet runt)

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du kan ringa till den oavsett var du bor i Sverige.

Kvinnojouren Enköping

Kvinnojouren Enköping verkar mot alla typer av våld och förtryck mot kvinnor. Kvinnojouren Enköping är med och stöttar kvinnor som varit eller är utsatta av våld i nära relation. Våldet har olika skepnader och kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt och/eller ekonomiskt. Våldet kan även vara hedersrelaterat. Kvinnojouren Enköping erbjuder skyddat boende.

Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala (MVU)

Mottagningen mot våld i nära relationer erbjuder information, råd och stöd till dig som vill veta mer, per telefon eller mejl. Mottagningen erbjuder informationsmöte för dig som är intresserad av hjälp och stöd, bedömningssamtal och behandlingsplanering, individuell behandling av våldsproblematik för män och kvinnor, gruppbehandling för män med våldsproblematik, partnererbjudande – stödkontakt för den våldsutsatta partnern till person som deltar i våldsbehandling på MVU och samverkan, samråd, nätverk med andra parter inom verksamhetsområdet.

Polismyndig­heten i Uppsala län

Närpolisen i Enköping

Telefon: 114 14

Besöksadress: Korsängsgatan 42

Polisen utreder många olika slags brott och jobbar förebyggande för att förhindra nya brott.

Sjukvårdsråd­givningen

Telefon: 1177 (dygnet runt)

Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Rådgivningen är öppen dygnet runt.

Socialjouren i Uppsala

Ring socialjouren om du behöver akut hjälp av socialtjänsten kvällar och helger. Socialjouren ger dig råd och stöd. Socialjouren arbetar nära både polis och andra berörda myndigheter och kan i vissa fall även själv agera som en myndighet. Du kan vara anonym om ditt samtal gäller en annan person.

Terrafem

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Terrafem driver bland annat Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.

Tjejjouren Hjärtrud i ­­­­­­Enköping

Tjejjouren Hjärtrud finns för dig som definierar dig som tjej, och behöver någon att prata med. Du kan chatta med tjejjouren och du kan mejla till dem när som helst. Tjejjouren har tystnadslöfte, vilket innebär att det du berättar stannar mellan er och de berättar inte för någon annan om inte du vill det. Utöver jourverksamheten jobbar tjejjouren även förebyggande genom att besöka skolor, föreläsa och besöka festivaler.