Gifta sig

Istället för kyrklig vigsel kan du och din partner gifter er borgerligt via kommunen. Det är rättsligt bindande utan religiösa inslag.

Hitta på sidan

Det är ett bra alternativ om ni har olika religioner eller inte är troende. Ett borgerligt bröllop behöver inte begränsa festligheterna eller på något sätt göra att ni avstår fina traditioner.

Utforma er vigsel som ni önskar

Ni kan växla ringar eller inte, klä er vardagligt eller festfint. Brudbukett tar ni med om ni vill. Det går också bra att bjuda in vänner och bekanta till ceremonin. Om ni är intresserad av att boka festlokal eller mat till din vigsel så kan du läsa mer under relaterat.

Engagera personer

Förutom den rent juridiska delen av vigselceremonin kan ni engagera personer som exempelvis kan hålla tal eller framföra musikstycken och solosång. Gå igenom med er vigselförrättare hur ni vill ha vigseln utformad. Vigselakten tar cirka två minuter. Efter vigseln får ni ett vigselbevis.

Anmäl din vigsel

Du behöver skicka in en vigselanmälan till kommunen.

Behov av tolk

Det blivande brudparet måste själva ordna en tolk om behovet finns. Det kan till exempel vara en vän eller släkting som hjälper till. Blivande makar kan inte tolka åt varandra.

Hinder mot att ingå äktenskap

Du får inte ingå äktenskap i Sverige om du är under 18 år, nära släkt med din partner eller redan är gift eller partner i ett registrerat partnerskap.

Borgerlig vigsel förrättas av borgerliga vigselförrättare som utses av Länsstyrelsen. Enköpings kommun har flera vigselförrättare som ni ringer direkt för att boka tid för vigsel.

Anna Wiklund

E-post: anna.wiklund@sala.se

Telefon: 070-161 84 80

Anne-Kristin Fösker

E-post: info@quinnyconsult.com

Telefon: 070-650 96 96

Astrid Thorsson

E-post: thorssonastrid@gmail.com

Telefon: 070-553 75 45

Helena Proos

E-post: helena.proos@regionuppsala.se

Telefon: 072-560 00 26

Sverre Ahlbom

E-post: sverre.ahlbom@politiker.­enkoping.se

Telefon: 070-493 45 08

Sigbritt Dahlberg

E-post: sigbritt@dahlbergz.se

Telefon: 0171-44 34 00 eller 070-871 26 64

Thord Andersson

E-post: thord@connext.se

Telefon: 076-012 10 00

Du ansöker om hindersprövning på Skatteverket. Efter ansökan får ni "Intyg hinderprövning" och "Intyg vigsel". Intygen är giltiga i fyra månader. Telefonnummret till Skattemyndigheten är 0771-567 567. Det går även att hämta blanketten på Skattemyndighetens webbplats.

Skicka eller lämna sedan intygen tillsammans med den ifyllda blanketten "Vigselanmälan" senaste 14 dagar före vigseln till: Medarbetarservice, Enköpings kommun, 745 80 Enköping.

Du behöver ha två vittnen som är över 18 år vid vigseln. Vittnena kan vara släkt eller vänner. Namn och adress på dessa lämnas till Medarbetarservice samtidigt som "Intyg hinderprövning" och "Intyg vigsel".

Har ni inga egna vittnen kan kommunens tjänstemän ställa upp som vittnen om vigseln sker på plats i Annexet på Kungsgatan 39 under ordinarie arbetstid. Tänk bara på att det inte är lika lätt att få tillgång till kommunala vittnen under sommarmånaderna. Glöm heller inte att ta med legitimation.

Med anledning av covid-19

Kommunen bistår inte med kommunala vittnen vid borgerliga vigslar under rådande omständigheter.

När ni har sagt ja till varandra får ni ett vigselbevis av vigselförrättaren som minne av ceremonin. Vittnena undertecknar protokollet. Kommunens ansvariga underrättar Skatteverket om vigseln, sedan är det klart.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna genomföra vigseln. Uppgifterna lämnar vi sedan vidare till Skatteverket. Kommunstyrelsen är ansvarig för personuppgifterna och behandlar era uppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR.