Statistik och jämförelser

Kommunen kan erbjuda dig statistik om till exempel befolkning, skattesats, flytt, byggnationer och pendling. Vi redovisar också resultat för att visa vår kvalitet.

Hitta på sidan

Öppna data är statistik från offentliga organisationer som vem som helst får använda, återanvända och distribuera. Enköpings kommuns öppna data är statistik om kommunens invånare, och du får använda den statistiken på det sätt du vill.

Det kostar ingenting så länge det inte kostar kommunen någonting att ta fram datan. Du kan använda öppen data både som privatperson och företagare, till exempel för att skapa nya tjänster som är bra för invånarna.

Om du klickar på länken kan du välja olika kategorier på Koladas webbplats. Ekonomi, utbildning och om kommunen är några kategorier.