Trygghets­larm och kamera

Om du behöver stöd för att känna dig trygg hemma kan du ansöka om trygghets­larm eller trygghets­kamera.

Trygghetslarm

Du som har behov av att snabbt kunna tillkalla hjälp i hemmet kan ansöka om trygghets­larm. Med ett trygghetslarm ska du känna dig tryggare i hemmet. Larmet gör det möjligt för dig att snabbt komma i kontakt med larm­centralen eller kommunens hemtjänst­personal. Insatsen skapar en trygghet, då du kan få hjälp när du behöver det.

Installation av larm

När du beviljats ett trygghetslarm av en biståndshandläggare kommer du att bli kontaktad av en teknikadministratör från kommunen. Tillsammans bestämmer ni datum och tid för installationen. I samband med installationen behöver vi två nycklar och eventuellt taggar till din bostad. Nycklarna förvaras i ett låst nyckelskåp i respektive hemtjänstlokal.

Du får även ett kundlås monterat på insidan av dörren. Trygghetslarmet är digitalt och ringer upp larmcentralen via det mobila telefonnätet. Detta innebär att du som kund inte behöver ha ett fast telefonabonnemang i din bostad.

Prova larmet

Det är bra om du provlarmar från din larmknapp minst en gång i veckan. Du kan larma dygnet runt.

Trygghetslarm i vardagen

Larmknappen är vattentät och går att bära både när du duschar och när du diskar. Trygghetslarmet fungerar bara i din bostad. Strömkabeln till trygghetslarmet får inte kopplas ur eluttaget. Larmet får bara byta placering i bostaden i samspråk med kommunens teknikadministratör.

Ansökan och avgifter för trygghetslarm

Kontakta oss vid ändringar

Det är viktigt att du kontaktar teknikadministratörerna vid förändringar, till exempel om du ska flytta eller byta lås till bostaden.

Om du tappar bort din larmknapp får du betala för en ny till självkostnadspris.

Telefon till teknikadministratörerna: 0171-62 56 67

Telefontid: helgfri måndag–fredag 08.00–16.30

E-post: trygghetslarm.vo@enkoping.se

Fjärrtillsyn (trygghetskamera)

Enköpings kommun erbjuder fjärrtillsyn (trygghetskamera) till dig som beviljats tillsyn nattetid.

Fjärrtillsyn innebär att tillsynen görs på distans med hjälp av en kamera. Det är ett alternativ eller komplement till personliga besök och är bra om du är lättväckt, känner dig obekväm med att ha omvårdnadspersonal i bostaden när du sover eller inte vill ha personliga besök. Tjänsten är för närvarande kostnadsfri.

Fjärrtillsyn kan vara ett bra alternativ för dig som:

  • är lättväckt
  • inte vill ha personliga besök
  • känner dig obekväm med att ha främmande människor i ditt hem.

Om du väljer att prova fjärrtillsyn med kamera och inte är nöjd kan du när som helst avsluta tjänsten.

Ansökan och avgifter för fjärrtillsyn

Du som har ett biståndsbeslut på att du har rätt till tillsyn kan välja fjärrtillsyn. En kamera monteras då på lämplig plats i din bostad.

Så här fungerar fjärrtillsyn

Tillsynen görs av särskilt utbildad personal på den larmmottagning som hanterar kommunens trygghetslarm. Säkerhetsnivån är hög och endast behörig personal kan utföra tillsynen.

Inget bild-, ljud- eller filmmaterial sparas, det är endast en ögonblicksbild vid tillsynen. Tillsyn sker endast vid överenskomna tillfällen. Kameran slås bara på under den tidpunkt som du valt utifrån den hjälp du är beviljad. Kameran ”ser” även i mörker. När kameran inte är aktiv är den riktat mot taket. När kameran är aktiv riktas den mot sängen.

Om tillsynen skulle visa att något ser onormalt ut, exempelvis om du har ramlat vid sängen, kontaktar larmmottagningen hemtjänstpersonalen som kommer hem till dig. Precis som vid ett trygghetslarm.

Är du inte synlig via kameran under tillsynstillfället görs en ny tillsyn inom 20 minuter. Om du efter den andra tillsynen fortfarande inte är synlig kontaktar larmmottagningen hemtjänstpersonalen. De åker då hem till dig, om vi inte tillsammans med dig kommit överens om något annat.

Om det skulle uppstå tekniska problem med utrustningen gör hemtjänstpersonalen ett hembesök, förutsatt att detta är överenskommet med dig.

Montering av utrustning

Kommunens teknikadministratör ansvarar för att utrustningen installeras och servas vid behov. Vid installationen får du information om hur utrustningen fungerar.

För att kameran ska fungera krävs täckning till mobilnätet och anslutning till ett eluttag. Enköpings kommun ordnar och bekostar installation av utrustningen, förutsatt att det är tekniskt möjligt.