Enögla förskola

Vi är en språkförskola. Vi har 19 olika modersmål bland barnen och även en finsk förskoleavdelning. Vår målsättning är att barn och vårdnadshavare ska känna trygghet hos oss.

Foto på ett barn som gungar, med en vuxen person i bakgrunden.

Fakta om förskolan

 • Adress: Örtagatan 3, 745 32 Enköping
 • Telefon: 0171-62 66 31
 • År: 1–5 år
 • Antal: 142 barn
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun

Vi har nio avdelningar fördelat på fyra ingångar som är uppdelade i färger: Ekorren och Igelkotten är gul, Grävlingen och Mullvaden är blå, Björnen och Älgen är röda, Lodjuret och Vargen är gröna.

Vi har en mobil avdelning – förskolebuss för äldre barn.

Enögla förskola är en partnerförskola. Partnerförskolor bygger på samarbete mellan förskolor och Uppsala universitet.

Lokaler

Enögla förskola är en av Enköpings största med 9 olika avdelningar. Vi har tre utegårdar med olika fokus; en skogsgård och två gårdar med klätterställning, gungor och andra lekmiljöer för barnen.

Förskolan är i två plan, med de små barnen på nedre plan och de stora på övre. Lokalerna är handikappanpassade och har två hissar.

Inomhus har vi byggt upp olika lärmiljöer. Lärmiljöerna utgår från barnens intressen och behov. Som exempel har vi en skapande miljö där barnen kan bygga och konstruera.

Foto på Enögla förskola. Det är en grå barackbyggnad med flera våningar.

Måltider

På Enögla förskola har vi ett eget tillagningskök där all mat lagas från grunden. Sylten är hemlagad utan tillsatser och även brödet bakas på plats.

Varje avdelning har ett eget kök där barnen får baka. Barnen äter sina måltider på avdelningarna.

Digitala verktyg

Vi använder digitala verktyg i vardagen tillsammans med barnen. Vi dokumenterar och använder digitala verktyg i barnens lärande och utveckling. 

Bibliotek

Bokbussen kommer med jämna mellanrum så att barnen kan låna böcker till förskolan.

Vi har också ett samarbete med huvudbiblioteket som har fokus på små barns språkutveckling. Varje avdelning har lånehyllor som biblioteket fyllt med böcker som barnen kan låna hem tillsammans med sina föräldrar.

Inskolning / introduktion

Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion. Det betyder att föräldrar och barn får lära känna förskolan tillsammans under cirka tre dagar. Föräldrarna har ansvar för sitt barn under introduktionen och att barnet lär känna pedagoger och verksamheten. När föräldrar och barn känner sig trygga så provar man att lämna barnet. Om behov finns så förlängs introduktionen.

Föräldra­samverkan

Den dagliga föräldrakontakten prioriterar vi. Att du som vårdnadshavare får information om barnet och att vi får berätta om barnets dag på förskolan är viktigt. Förskolan ordnar drop-in, vernissage, lucia och sommarfest.

Varje år erbjuds föräldern två utvecklingssamtal runt sitt barn.

Föräldraråd

På förskolan finns ett föräldraråd som träffas två gånger per termin. Vi pratar om verksamheten, ekonomi och vad som händer och kommer att hända på förskolan.

Föräldraaktiviteter

Varje avdelning bjuder in till föräldraaktiviteter två gånger per år.

Sjukdom

Det är viktigt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter. Vi följer kommunens riktlinjer.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar vid behov.

Ansök

Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till Enögla förskola.

Gula

Ekorren

Telefon: 0171-62 72 23
E-post: enogla.ekorren@enkoping.se

Igelkotten

Telefon: 0171-62 69 06
E-post: enogla.igelkotten@enkoping.se

Blå

Grävlingen

Telefon: 0171-62 72 22
E-post: enogla.gravlingen@enkoping.se

Mullvaden

Telefon: 0171-62 72 19
E-post: enogla.mullvaden@enkoping.se

Röda

Björnen

Telefon: 0171-62 72 16
E-post: enogla.bjornen@enkoping.se

Älgen

Telefon: 0171-62 72 15
E-post: enogla.algen@enkoping.se

Gröna

Lodjuret

Telefon: 0171-62 72 18
E-post: enogla.lodjuret@enkoping.se

Vargen

Telefon: 0171-62 72 17
E-post: enogla.vargen@enkoping.se

Äventyret (mobil förskola, förskolebuss)

Telefon: 070-162 68 29 och 070-162 58 47
E-post: enogla.mobila@enkoping.se

Rektor

Frida Eriksson (fd Eketjäll)
Telefon: 0171-62 66 31
E-post: frida.eriksson.a@enkoping.se

Finskspråkig förskola

På Enögla förskola har vi svensk- och finskspråkiga avdelningar. Här kan du läsa på svenska och finska om vårt arbetssätt.

Om finskspråkig förskola på svenska

Den 1 januari 2010 fick Sverige en ny minoritetsspråklag. Det innebär bland annat att det finska språket fick ett förstärkt skydd. Alla barn som har finskt påbrå har rätt till finsk förskola helt eller delvis. Enköpings kommun är ett finskt förvaltningsområde med uppdrag att främja det finska kulturarvet.

Vi utgår från den svenska läroplanen med det finska språket som bas. Syftet är att främja barnens språkliga och kulturella identitet.

På Enögla förskola har vi engagerade finsktalande förskolepedagoger. Vi har ingen helt igenom finskspråkig avdelning eftersom vi arbetar åldersindelat med barnen på förskolan. Det finska är en integrerad del av förskoleverksamheten och vi har en finsk grupp där vi samlas några gånger i veckan.

Vi har pedagogiskt material såsom böcker, spel och sånger på finska och svenska. Vi arbetar med olika teman som vi forskar om genom att söka information på nätet och biblioteket. Ett uppskattat tema var till exempel Pelle Svanslös - våga vara snäll! Vi läste boken och dramatiserade den för att sedan göra ett besök på Pelle Svanslös-museet i Uppsala. Vi åker på spontana utflykter med buss, taxi eller tåg till våra närmaste kommuner och besöker muséer, parker, lekplatser och teatrar. Vid utflykterna har vi alltid egen matsäck med oss från förskolan. Med de äldre barnen använder vi oss av läsplattor i pedagogiskt syfte för fotografering med mera.

Du ansöker om plats i vår finskspråkiga verksamhet genom att logga in i kommunens e-tjänst för förskoleansökan. I listan över valbara förskolor finns vi under fliken ”Finskspråkig förskola på Enögla förskola”.

Exempel på hur vi arbetar med att bevara finsk kultur och finska traditioner:

 • Valborgsmässoafton firar vi i Bredsand med finska traditionella lekar, korvgrillning och upptäcktsfärd i området
 • Fastlagstisdagen firar vi med pulkaåkning
 • Självständighetsdagen firar vi med pyssel och sång
 • Jul firar vi tillsammans med Kungsgårdens omvårdnadsboende där det bjuds på finskt julbord och lekar tillsammans med de boende.

Kontakt

Låter vår verksamhet som något för ditt barn? Eller vill du bara ställa lite frågor? Ta gärna kontakt med rektor Frida Eriksson.

Telefon: 0171-62 66 31
E-post: frida.eriksson.a@enkoping.se

Suomenkielinen esikoulu

1. tammikuuta 2010 Ruotsi sai uuden vähemmistölain. Se merkitsee muun muassa laajennettua suojaa suomen kielelle. Kaikilla lapsilla, joilla on suomalaiset juuret, on oikeus saada opetusta esikoulussa kokonaan tai osittain suomen kielellä. Enköpingin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ja sen tehtävänä on edistää suomalaista kulttuuriperintöä.

Lähtökohtanamme on ruotsalainen opetussuunnitelma suomen kielen pohjalta. Tavoitteena on edistää lapsen kielellisen ja kulttuurisen identiteetin kehittymistä.

Enöglan esikoulussa meillä on innostavia suomen kieltä puhuvia esikoulunopettajia. Meillä ei ole mitään osastoa, jossa opetus tapahtuu kokonaan suomen kielellä, koska työskentelemme lasten parissa ikäryhmittäin esikoulussa. Suomen kieli on integroitu osa esikoulutoimintaa, ja meillä on suomenkielinen ryhmä, joka kokoontuu muutamia kertoja viikossa.

Meillä on pedagogista aineistoa, kuten suomen- ja ruotsinkielisiä kirjoja, pelejä ja lauluja. Työskentelemme eri teemojen parissa syventymällä niihin etsimällä tietoa verkosta ja kirjastosta. Arvostettu teema oli esimerkiksi Pekka Töpöhäntä – uskalla olla kiltti! Luimme kirjan ja dramatisoimme sen, ja sen jälkeen kävimme Pekka Töpöhäntä-museossa Uppsalassa. Teemme spontaaneja retkiä bussilla, taksilla tai junalla lähikuntiimme ja käymme museoissa, puistoissa, leikkikentillä ja teattereissa. Otamme retkille aina mukaan omat eväät esikoulusta. Vanhempien lasten kanssa käytämme opetustarkoitukseen tabletteja, jotta he oppisivat käyttämään niitä valokuvaukseen ym. toimintaan.

Haet paikkaa suomenkielisestä toiminnastamme kirjautumalla kunnan esikouluhakemusten e-palveluun. Meidät löytää valittavana olevien esikoulujen listalta ”Enöglan esikoulun suomenkielinen esikoulu”-välilehden alta.

Esimerkkejä toiminnastamme suomalaisen kulttuurin ja suomalaisten perinteiden säilyttämisen hyväksi:

 • Vapunaattoa vietämme Bredsandissa leikkimällä suomalaisia perinteisiä leikkejä, grillaamalla makkaraa ja tekemällä löytöretkiä alueella
 • Laskiaistiistaita vietämme laskettelemalla pulkkamäkeä
 • Itsenäisyyspäivää vietämme askartelemalla ja laulelemalla
 • Joulua vietämme yhdessä Kungsgårdenin hoivakodin asukkaiden kanssa hoivakodissa, jossa tarjolla on suomalainen joulupöytä ja leikkejä yhdessä asukkaiden kanssa.