Skolsta förskola

På Skolsta förskola möts barnen av pedagoger som tar vara på möjligheterna till undervisning och lärande oavsett aktivitet eller situation.

Foto på barn som leker med vatten utomhus

Fakta om förskolan

  • Adress: Björkebovägen 12, 749 51 Grillby
  • Telefon: 0171-62 66 11
  • År: 1–5 år
  • Antal: 54 barn
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Vi drivs av en vilja att skapa en förskola som är rolig, meningsfull och som ger varje barn möjlighet att känna sig trygg i sin egen kompetens. Barnen ges stora möjligheter till inflytande över sin dag vilket leder till ökad tro på sin egen förmåga.

Vi arbetar medvetet kring mat och rörelse, för att främja barnens fysiska och psykiska hälsa. Inom temat arbetar vi också med vår trygghetsplan och vår arbetsmiljöplan. I samverkan med skolan har vi så kallade "språkspår", där vi arbetar med engelska och svenska. Vi har också ett mattespår, där vardagsmatematiken ingår.

Lokaler

Förskolan har tre avdelningar fördelade på två pedagogiskt genomtänkta byggnader. Vi har plats för 66 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger i direkt anslutning till Skolstaskolan och har ett nära samarbete med skolan både vid överlämningar till förskoleklass och genom det gemensamma "engelska spåret".

Foto på Skolsta förskola. Det är ett gult trähus med vita detaljer

Måltider

Frukost, lunch och mellanmål äts på varje avdelning. Maten hämtas från skolan som har eget tillagningskök. De äldsta barnen går till skolans matsal och äter, vilket gör att de är trygga i skolans lokaler när de börjar i förskoleklass.

Bibliotek

Barnen på förskolan har tillgång till Skolans bibliotek och är flitiga besökare.

Inskolning / introduktion

Förskolan har föräldraaktiv inskolning vilket innebär att vårdnadshavare är på förskolan tillsammans med barnet och deltar i alla aktiviteter och rutiner för att både vårdnadshavare och barnen ska känna sig trygga. Avsätt två veckor för ditt barns inskolning. Under de 3-5 första dagarna deltar vårdnadshavare aktivt i verksamheten under hela inskolningsdagarna. Resterande dagar i inskolningsperioden anpassas utifrån barnets behov och meddelas av pedagogerna under inskolningen.

Föräldra­samverkan

Samarbete med vårdhandshavare lägger vi stor vikt vid. Vi strävar efter att ha en öppen, positiv och respektfull dialog för att du som vårdnadshavare ska känna dig trygg och informerad om barnets tillvaro på förskolan.

Vi erbjuder utvecklingssamtal och föräldramöten. Vi skickar även ut information genom vår plattform Infomentor. I vår blogg skriver även varje avdelning veckovisa uppdateringar om vad som händer på vår förskola.

Sjukdom

Det är av största vikt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter. Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar bland annat då de hanterar livsmedel.

Värdegrund och lokala styrdokument

Skolsta förskolas ledord är: Genom leken växer du och jag och tillsammans möter vi världen.

Aktuella planer delas ut av rektorn vid förfrågan.

Besökstider

Välkomna till Skolsta förskola, vi visar förskolan och ger information. Vårens datum är:

  • Tisdag 5 mars klockan 9
  • Tisdag 7 maj klockan 9

Ni behöver inte anmäla er. Vi samlas på gården.

Ansök

Kontakt

Avdelningar

Mimer

Telefon: 0171-62 66 19 och 0171-62 66 20

Ask

Telefon: 0171-62 66 11

Embla

Telefon: 0171-62 66 13

Rektor

Sara Måwe
Telefon: 0171-62 69 35
E-post: sara.mawe@enkoping.se