Naturskolan

Enabygdens Naturskoleverksamhet finns som resurs för alla grundskolor i Enköping. Med utomhuspedagogik som metod får elever få lära sig med hela kroppen.

Hitta på sidan

Vi erbjuder flera olika temadagar. Temadagen genomför vi tillsammans i din skolas närmiljö eller vid vårt uteklassrum Stora Grindtorp. Andra intressanta platser som till exempel Hjälstaviken kan också bli aktuella, det är fritt att önska.

Betrakta dagen med oss som fortbildning och försök gärna tillägna dig aktiviteterna så att du senare kan använda den i din egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi kan diskutera på plats. För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

Valbara teman 

Valbara teman för vinterdagar

Att laga mat ute är roligt och det blir alltid gott. Eleverna känner sig mycket stolta efter att ha klarat uppdraget att göra upp eld och laga sin egen mat.

När ni samarbetar med oss tar vi med allt material, ved och vatten. Ni tar med ingredienser från skolköket. Glöm inte oljan. Eleverna tar med egna saker att äta på och med.

Välj ett recept ur vår receptsamling och laga något gott.

Lycka till!

Lista över recept:

Inte störa, inte förstöra. Det brukar vi kalla för allemansrättens gyllene regel.

När vi är ute i skog och mark är det viktigt att vi vet vilka regler som gäller. Särskilt viktigt under en utedag är att vi håller ordning på vårt skräp. Det man släpar ut i skogen kan man också släpa hem. Lägg ditt skräp i ryggsäcken!

Så här skriver de själva om sina filmer: "Filmerna är korta – under en minut – och drivs fram på ett lätt humoristiskt sätt. Vi tror att det är lättare att ta till sig information om den också känns rolig och glädjefull. Det är därför vi har komikern Anders “Ankan” Johansson i huvudrollen i alla sju filmerna. Anders motspelare i dessa tre nya filmer är Aliyah Torres."

Det finns ett helt tema om allemansrätten som ni kan göra på egenhand eller önska tillsammans med oss.

Spång över åker.