Trädgårds­­mästar­­utbildning

Vill du jobba med ett arbete i ständig utveckling, använda kreativt tänkande, praktisk kunskap och färdigheter där ditt intresse för växter får ta plats?

Utemiljöer och gröna näringar

Utbildningen till trädgårdsmästare har funnits hos Yrkeshögskolan i Enköping sedan 2003 och har väldigt gott renommé bland arbetsgivare ute i branschen. Enköping är en väletablerad park- och trädgårdsstad vilket ger stora möjligheter att studera växter i sitt sammanhang och vad de kräver för att utvecklas på bästa sätt. Utbildningen ger specialiserade kompetenser inom växtkunskap, gestaltning, beskärning och trädvård, samt skötsel och de allra flesta går ut i arbete efter examen.

Ett moment som gör vår utbildning unik är att vi sedan 2007 låter studenterna skapa en serie idéträdgårdar som examensarbete. Trädgårdarna är väldigt uppskattade och mycket välbesökta av både Enköpingsbor och turistnäring. Arbetet med trädgårdarna från idé till färdig anläggning ger studenterna värdefulla erfarenheter inför kommande yrkesroller.

Fakta om utbildningen

 • Studiestart: 26 februari 2024
 • Ansökningsperiod: Nu öppet för sen ansökan till och med
  3 september 2023
 • Nivå: Eftergymnasial
 • Omfattning: 400 poäng
 • Studietakt: 100%
 • Ort: Enköping
 • Platser: 30
 • Kostnad: Utbildningen är avgiftsfri samt studiemedelsberättigad

Lärande i arbete (LIA)

Vi vet att chansen till jobb ökar genom yrkeserfarenhet. Under utbildningen får du även undervisning genom lärande i arbete (LIA). LIA ger dig praktisk erfarenhet och färdighet av att arbeta inom yrkesrollen ute på olika arbetsplatser. Många studenter bygger ovärderliga nätverk inom branschen under sina LIA-perioder och i många fall resulterar LIA i anställning efter avslutad utbildning.

Ansök till utbildningen

Inför antagningen erbjuder vi dig ett frivilligt kunskapsprov som genomförs i skolans lokaler på Östra Järnvägsgatan 10. Provresultatet kan förbättra dina möjligheter att bli antagen. Oavsett resultat så minskar ett kunskapsprov aldrig din möjlighet till antagning eller påverkar ditt meritvärde negativt.

När vi mottagit din ansökan får du ett mejl där vi meddelar dig vilka tider du har möjlighet att skriva kunskapsprovet. Du anmäler dig till provet genom att mejla ditt svar till oss och ange vilken tid som passar dig. Provet tar mellan 1 till 2 timmar och måste genomföras på plats.

E-post: yh@enkoping.se

Välkommen med din ansökan.

Så ansöker du

1. Ansök via vår blankett

Ansök genom att fylla i vår ansökningsblankett.

2. Bifoga handlingar

Det är viktigt att du bifogar dina betyg, samt arbetsgivarintyg eller anställningsbevis om du arbetar inom branschen eller har ett arbete med arbetsledande befattning (oavsett bransch). Samtliga dokument ska bifogas i pdf eller word format, inga andra format godtas.

3. Skicka din ansökan per e-post alternativt per post

Mejla din ansökan och bilagor till Yrkeshögskolan per e-post:

yh@enkoping.se

Alternativt skicka din ansökan till Yrkeshögskolan per post:

Enköpings kommun
Yrkeshögskolan
745 80 Enköping

Förkunskapskrav

För att bli antagen till trädgårdsmästarutbildningen behöver du uppfylla en av följande punkter.

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i föregående punkt
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Vem passar för utbildningen?

 • För dig som är intresserad av ledarskap
 • För dig som tycker om att arbeta med kroppen och förstår att det är ett tungt arbete i perioder
 • För dig som tycker om växtkunskap, beskärning, trädvård och anläggning
 • För dig som är intresserad av trädgårdsmaskiner
 • För dig som ser fram emot att komma ut på praktik

Särskilda förkunskaper för utbildningen trädgårdsmästare

För att bli antagen till trädgårdsmästarutbildningen krävs följande erfarenheter vid urvalet:

Yrkeserfarenhet

För att söka till trädgårdsmästarutbildningen är yrkeserfarenhet ett särskilt förkunskapskrav. För att vara behörig till utbildningen behöver du ha allmän yrkeserfarenhet om minst sex (6) månaders heltidsarbete eller motsvarande säsongsarbete/deltidsarbete som kan räknas samman till sex månader heltid. Yrkeserfarenheten gäller oavsett bransch och område.

Sökande som uppfyller det särskilda förkunskapskravet kommer att ges företräde vid antagning. Däremot så kommer sökande utan sådan erfarenhet att erbjudas studier i mån av plats.

Har du tidigare yrkeserfarenhet inom arbetsledande befattning bedöms det meriterande vid urvalet men det är inget krav för ansökan. All yrkeserfarenhet ska kunna styrkas med arbetsgivarintyg.

Studier

För att söka till trädgårdsmästarutbildningen gäller grundläggande behörighet enligt lag och förordning för Yrkeshögskola (2009:128 och 2009:130). I grundläggande behörighet ska dock godkänt betyg i biologi eller naturkunskap från gymnasiet ingå.

Annan utbildning inom ämnesområdet är meriterande vid urvalet och bedöms efter utbildningens längd, omfattning, innehåll och nivå, men det är inget krav för att göra en ansökan.

Kunskapsprov

Samtliga sökanden kommer att erbjudas ett frivilligt kunskapsprov i samband med ansökan varje år. Resultatet ger möjlighet till ökat meritvärde inför antagning men deltagande är inget krav.

När vi mottagit din ansökan får du ett mejl där vi meddelar dig vilka tider du har möjlighet att skriva kunskapsprovet. Provet tar mellan 1 till 2 timmar och måste genomföras på plats. Du anmäler dig till kunskapsprovet genom att besvara mailet.

Undantag - behörig på annat sätt

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna tillgodogöra sig utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Som sökande deltar du då i urvalet enligt Lagen om yrkeshögskola (2009:128) kap 3, § 4. Upp till 20 procent av de studerande kan antas på denna behörighetsgrund vid varje ansökningsomgång.

Sökande utan gymnasieexamen eller motsvarande utbildning kan även åberopa reell kompetens i samband med sin ansökan. Tänk på att i så fall kunna styrka dina kunskaper och färdigheter i samband med ansökan.

Kontakta oss för att ta reda på om denna möjlighet finns för den utbildning du är intresserad av.

Urval

Urvalet baseras på om den sökande uppfyller:

 1. Grundläggande behörighet (gymnasieexamen)
 2. Särskilt förkunskapskrav arbetslivserfarenhet (8 månader)
 3. Kompletterande meritvärde för utbildning inom trädgård eller grön näring, arbete i arbetsledande befattning samt genomfört kunskapsprov.

Arbetssätt

Trädgårdsmästarutbildningen på Yrkeshögskolan i Enköping innehåller både teori och praktik. Som en komplettering till att vara i våra egna lokaler håller vi ofta till i Enköpings vackra parker.

En stor del av arbetet som trädgårdsmästare består av traditionellt anläggnings och underhållsarbete men trädgårdsmästaren ska även kunna arbetsleda, tänka kreativt, identifiera och gestalta lösningar utefter rådande förutsättningar. Utbildningen lägger stor vikt vid både teoretisk grund, praktisk tillämpning och kreativt gestaltningsarbete för att skapa de bästa förutsättningarna till en bred kompetensbas för yrkeslivet. Kompetenser inom växtkunskap, beskärning och trädvård, skötsel, anläggning, ledarskap och gestaltning är ett urval av utbildningsmålen för en trädgårdsmästare.

Lärande i arbete (LIA)

Eftersom vi vet att chansen till jobb ökar genom yrkeserfarenhet får du ta del av 25 procent lärande i arbete (LIA) under utbildningen. Det ger dig praktisk erfarenhet och färdigheter av att arbeta inom yrkesrollen under studietiden ute på olika arbetsplatser. Många studenter bygger ovärderliga nätverk inom branschen under sina LIA-perioder och i många fall resulterar LIA i anställning efter avslutad utbildning.

Kursplan

Punktlistan visar vilka kurser som ingår i utbildningen och hur många yh-poäng varje kurs ger.

Kurser och poäng

 • Anläggning, 15 poäng
 • Arbetsledning, 30 poäng
 • Examensarbete, 20 poäng
 • Gestaltning, 55 poäng
 • Lignoser, 60 poäng
 • Lök- och knölväxter, 10 poäng
 • Perenner, 25 poäng
 • Skötsel och underhåll, 35 poäng
 • Sommarblommor, 20 poäng
 • Växtbiologi, 20 poäng
 • LIA 1 (inriktning växthusproduktion), 15 poäng
 • LIA 2 (inriktning växtmaterial), 60 poäng
 • LIA 3 (inriktning skötsel, underhåll), 35 poäng

Totalt: 400 poäng

Utbildningens innehåll i korthet

Att studera till trädgårdsmästare i Enköping innebär att du under studietiden kommer att få en gedigen kunskapspalett av färdigheter och kompetenser som ger dig de bästa förutsättningar till att utföra yrkesrollen:

Växtkunskap

Här ingår kurser i växtbiologi, lignoser, perenner, sommarblommor, lök- o knölväxter. Du lär dig känna igen och namnge ett omfattande sortiment, hur de fungerar och kan användas i olika typer av miljöer i ett praktiskt såväl som estetiskt perspektiv, på kort och lång sikt. Beskärning och trädvård ingår också.

Gestaltning

Den här kursen ger dig förutsättningar för att kunna tillämpa grundläggande skissteknik, färg- och formlära samt hur dessa används i en gestaltningsplan. Du får även introduktion till trädgårdsdesign och vad som krävs i arbetet när man skapar en trädgård från idé till färdig anläggning. Grunderna i projektering och kostnadsberäkning ingår, liksom trädgårdshistoria.

Anläggning

Här lägger vi stor vikt vid praktiskt utförande och tillämpar bland annat inmätning och utsättning i plan och höjd med hjälp av mätinstrument. Du får teoretisk genomgång och praktisk övning gällande olika typer av markbeläggningar, murar och trappor. Hantering och dagligt underhåll av vanligt förekommande handmaskiner och redskap ingår också i kursen.

Skötsel och underhåll

Här får du lära dig skötsel- och underhållsmetoder samt om olika typer av anläggningars skilda behov när det gäller skötsel. Du får lära dig om växtsjukdomar och skadedjur ur ett skötselperspektiv samt hur du förebygger angrepp. Kursen innehåller även praktisk maskinkunskap gällande småmaskiner.

Arbetsledning

Kursen innehåller grunderna i gruppdynamik, handledning och arbetsledning av grupper och individer. För att kunna beräkna arbeten och främja entreprenörskap så ingår även praktisk företagsekonomi, arbete utifrån budget, kostnadskalkylering och prissättning. Du får även grundläggande kunskaper inom arbetsmiljö och arbetsrätt.

Lärande i arbete (LIA)

Under utbildningen kommer du att ha tre stycken LIA-kurser om minst 20 veckor sammanlagt. LIA är arbetsplatsförlagd utbildning ute på olika företag som ger dig erfarenhet av att öva och tillämpa dina förvärvade kunskaper i verklig miljö. Varje LIA-period har en specifik inriktning. Du väljer själv dina LIA-platser, med stöd från oss på skolan, och kan arbeta var som helst i Sverige. Du har även möjlighet att studera utomlands under LIA.

Examensarbete

Tillsammans med övriga studenter i klassen genomför du ett projekt i grupp där ni planerar, bygger, sköter och slutligen river fem idéträdgårdar på kommunal parkmark i Enköping. Temat bestämmer klassen själva från år till år. Projektet blir en praktisk sammanfattning av utbildningen och ska även summeras i en slutrapport.

Efter utbildningen

Trädgårdsektorn expanderar kraftigt och behovet av arbetskraft är mycket stor. Efter avslutad utbildning är du utrustad med aktuell och efterfrågad yrkeskunskap som ger dig mycket goda möjligheter i arbetslivet.

Allmänhetens intresse för gröna lösningar till syfte att klara av klimatförändringar ökar ständigt, men intresset blir också allt större i takt med växande krav på hållbar ekologiskt utveckling, behov av gröna miljöer för rekreation, hälsofrämjande aspekter och vår miljö.

Efterfrågan på personal med trädgårdsutbildning i allmänhet och trädgårdsmästarutbildning i synnerhet är omfattande vilket skapar goda möjligheter till arbete efter avslutad utbildning. 96 % av de senaste två årens avgångsklasser har jobb inom 6 månader, antingen som anställd eller egenföretagare.

Möjliga yrken efter examen

 • Trädgårdsmästare
 • Trädgårdsanläggare
 • Park- och kyrkogårdschef
 • Trädgårdsföreståndare
 • Kyrkogårdsföreståndare
 • Parkförvaltare

Webb och sociala medier

Följ oss gärna i våra digitala kanaler.

Bloggar

De senaste åren har elever på trädgårdsmästarutbildningen byggt fem tematrädgårdar utmed åpromenaden i Enköping. Eleverna har dessutom bloggat under projektets gång. Följ länkarna till deras olika bloggar nedan.

Facebook

Följ länkarna för att se de olika årens trädgårdar på Facebook.

Instagram

Följ länkarna för att se de olika trädgårdarna på Instagram.

Exempel på elever som tagit trädgårdsmästar­examen hos oss