Aktuellt för föreningar

Här samlar vi det som är aktuellt för föreningar i Enköping.

Föreningsbidrag 2023

Nu går det att ansöka om Integrationsbidrag och investeringsstöd . Ansökan är öppen 15 mars - 30 april. Handläggning i maj.

Föreningarnas hus

Upplevelseförvaltningen har i uppdrag att utreda förutsättningar för ett Föreningarnas hus i Enköping. Uppdraget ska redovisas och tas beslut om i Upplevelsenämnden senast juni 2023.