Kontakt för föreningar

Vår ambition är att skapa bästa möjliga förutsättningar för föreningslivet i Enköping. Här hittar du kontaktuppgifter och vägar in till kommunen så du vet vart du kan vända dig för att komma i kontakt med oss.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig att komma i kontakt med rätt person. Du kan vända dig till kommunens Kontaktcenter för hjälp med bland annat:

 • Skanna dokument som behövs för att ansöka om att bli bidragsberättigad
 • förening och söka föreningsbidrag
 • Skriva ut bidragsregler och manualer
 • Ansökningstider för föreningsbidrag
 • Information om Lotteritillstånd inklusive ansöknings- och redovisningsblanketter
 • Vägledning i hur du hittar information på föreningswebben enkoping.se/forening
 • Vägledning i hur du söker föreningsbidrag, söker och skickar bokningsförfrågan på lokaler och anläggningar samt uppdaterar föreningens uppgifter på InterbookGO.
 • Hjälp att boka in ett enskilt möte för föreningsstöd eller anmälan till utbildningar och träffar

Lokal- och säsongsbokning

När du har frågor som rör bokning av lokaler, säsongsbokning, avbokning, fakturor, hämtning och lämning av nycklar, anordnar arrangemang, eller läger och övernattning kommer du komma i kontakt med någon av oss som jobbar med bokningsservice:

 • Anders Jalonen, Handläggare och administratör
 • Franziska Zumbroich, strateg bokning och marknadsföring
 • Johan Edbom, Handläggare och administratör

Föreningsstöd, utveckling och bidrag

När du har frågor som handlar om föreningsbidrag, stipendium eller utveckling av din förening kommer du i kontakt med någon av oss i arbetsgruppen för stöd till civilsamhället. Det är också till oss du vänder dig om ni har utmaningar i er förening där ni behöver hjälp för att komma vidare. Vi kan hjälpa din förening att hitta stöd och möjligheter:

 • Ann Bonny, samordnare social hållbarhet
 • Christine Langvardt, idrotts- och friluftsstrateg
 • Marita Ghafouri, samordnare civila samhället
 • Sofia Lindstedt, Kultursekreterare