Kulturstipendium

Stipendierna ska stödja och uppmuntra enskilda och grupper inom olika konstområden. Det kan vara litteratur, musik, film, bildkonst, teater, dans, folkbildning och konsthantverk.

Kulturstipendium för professionella kulturutövare

  • Stipendiet kan sökas av individ eller grupp som är verksam och bor i eller har koppling till Enköpings kommun.
  • Sökande utför, eller har utfört, värdefulla insatser för konstens och kulturens utveckling i Enköping.
  • Sökande som är i början av sin professionella kulturella verksamhet eller nyligen avslutad konstnärlig vidareutbildning prioriteras.

Bedömning

  • Juryn består av en sakkunnig grupp med specialistkompetens inom olika konst- och kulturområden. Juryn sitter under en fyraårsperiod.

Kulturstipendium för unga

  • Stipendierna kan sökas av barn och unga i åldrarna 15 till 25 år som är aktiva och bor i eller har koppling till Enköpings kommun.

Bedömning

  • Juryn för ungdomsstipendierna består av tjänstepersoner från Enköpings kommun.
  • Stipendierna för ungdomar ska eftersträva att uppnå en jämställd fördelning för att uppmuntra både kvinnliga och manliga kulturutövare.

Ansökan och information

  • Ansökan ska innehålla motivering, konstnärligt CV samt arbetsprover. Arbetsprover kan exempelvis bestå av pdf med fotografier eller text, alternativt länk till rörlig bild, ljudfiler, hemsida eller sociala medier.
  • Mottagare av stipendium ansvarar själv för eventuell beskattning om detta skulle vara aktuellt.

Ansökan och nominering är öppen 1 september - 15 oktober 2023

Sök Kulturstipendium professionella kulturutövare här

Sök Kulturstipendium Unga här

För frågor kontakta via e-post: kultur@enkoping.se

Tidigare stipendiater

2022

Magnus Ludvigsson, Kulturstipendium professionella kulturutövare

Tim Eriksson, Kulturstipendium barn och unga

Alva Holmstedt, Kulturstipendium barn och unga

2021

Hilda Ekeroth, Kulturstipendium professionella kulturutövare

Tilde Lindman, Kulturstipendium barn och unga

Isaac Östberg, Kulturstipendium barn och unga

2020

Mattias Käck, Kulturstipendium professionella kulturutövare

Melvin Gustafsson, Kulturstipendium barn och unga

Felicia Wibom, Kulturstipendium barn och unga