Enköpings kommuns moderbolag

Hitta sammanträdesdatum, protokoll och läs om ägarförhållanden för Enköpings kommuns moderbolag.

Ett moderbolag är det företag i en koncern (grupp) som har det bestämmande inflytandet. De övriga företagen i koncernen kallas för dotterbolag och det finns ingen gräns för hur många dotterbolag som kan ingår i en och samma koncern.

En del av den kommunala verksamheten bedrivs i aktiebolagsform där kommunen är ensam ägare eller delägare. Varje bolag har en egen styrelse som består av kommunpolitiker.

Enköpings kommun har tre kommunala bolag:

  • Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB)
  • AB Enköpings Hyresbostäder (EHB)
  • ENA Energi AB (ENAE)

Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB) ägs till 100 procent av Enköpings kommun och är moderbolag till AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) och ENA Energi AB.

Vd för Enköpings kommuns moderbolag är kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren.

Sammanträdes­datum 2024

Under 2024 sammanträder Enköpings kommuns moderbolag på Linbanegatan 12 följande datum:

  • 7 februari
  • 13 mars
  • 24 april (bolagsstämma)
  • 29 maj
  • 16 oktober
  • 20 november

Protokoll

På denna sida finns kallelser och protokoll från 2022 och framåt. Dokument som är äldre kan du beställa via kommunens diarium.

Protokoll: