Lovbidrag

Bidrag till föreningar för gratis lovaktiviteter för barn och unga.

Enköpings kommun vill ge föreningsliv möjlighet att söka bidrag för att finansiera gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Bidraget ska vara ett stöd till gratis lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6 till 15 år under 2023.

Villkor

 • Enbart bidragsberättigade föreningar kan söka bidraget.
 • Ansökan ska genomföras i avsett formulär på sökandes konto på InterbookGO under ansökningsperioden.
 • En ansökan per aktivitet, flera ansökningar kan skickas in av samma sökande.
 • Bidraget ska redovisas i avsett redovisningsformulär efter genomförd aktivitet.
 • Eventuellt outnyttjat bidrag eller bidrag som inte redovisats kan komma att krävas återbetalas till kommunen.
 • Bidrag kan beviljas för aktiviteter som uppfyller nedan kriterier
 • Aktivitet i ansökan ska genomföras under sommarlovet eller höstlovet .
 • Aktiviteten ska genomföras i Enköpings kommun där aktiviteter på landsbygden är prioriterade.
 • Aktivitet ska vara gratis att delta i och vända sig till barn och unga 6-15 år.
 • Aktiviteten ska med fördel stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund.
 • Faktiska kostnader för aktivitet i ansökan kan beviljas.
 • En aktivitet kan vara en avgränsad händelse vid ett enstaka tillfälle eller något som återkommer med regelbundenhet exempelvis rackettorsdag hela sommaren, glasslagar kurs två torsdagar i juli eller prova på aktivitet en dag i augusti och liknande.

Ansökan

När du fyller i ansökningsformuläret kommer du behöva ange nedan information.

 • Beskrivning av vad det är för aktivitet ni vill genomföra - en aktivitet per ansökan.
 • Beskrivning av vilken målgrupp (6-15 år) som ska involveras i aktiviteten och hur planerar ni att nå ut till dem.
 • Beskrivning av budgeterade kostnader - faktiska kostnader som ansökan innebär.

Tidsplan

 • 7 april - ansökan öppnar.
 • 30 april - ansökan stängs.
 • 1-15 maj - sökande måste vara tillgänglig för eventuella förtydligande eller kompletteringar av ansökan.
 • 27 maj - ett eventuellt bidrag betalas ut.