Föreningsbidrag – så funkar det

Här hittar du information om vilka föreningsbidrag du kan söka. Du hittar också årets ansökningsplan och manualer.

Föreningsbidrag du kan söka

Enköpings kommun erbjuder följande föreningsbidrag:

Tillfälliga föreningsbidrag

Årligt bidrag till studieförbund

Ansökningsplan

Datum ansökan om olika föreningsbidrag:

 • Startstöd: Löpande.
 • Grundstöd: Ej ansökan, utbetalas med verksamhetsstödet.
  Verksamhetsstöd: 15 januari - 1 mars.
 • Investeringsstöd: 15 februari - 31 mars.
 • Lovbidrag: 15 mars - 30 april.
 • Utvecklingsstöd: 15 oktober - 30 november och 15 april - 31 maj.
 • Arrangörsstöd: 15 oktober - 30 november och 15 april - 31 maj.
 • Integrationsbidrag : 15 mars - 30 april.

Så går en bedömning av ansökan till

Ansökan ska vara inne på utsatt tid. För sent inkommen ansökan hanteras inte. Se respektive form av kontantstöd för särskilda villkor och ansökningstider.

Bedömning av bidragsansökningar ska präglas av följande principer:

 • Bedömningen av de ansökningar som kommer in utgår från att den totala fördelningen av stödet i så hög grad som möjligt ska bidra till ett brett och, för så många som möjligt, tillgänglig fritid.
 • Varje kategoris särskilda bedömningsvillkor enligt bidragsreglerna för aktuell stödform.
 • Jämlik fördelning av de olika stödformerna mellan olika kategorier av sökanden.
 • Prioritering inom budgeterade medel.
 • Hur angelägen aktiviteten/projektet är för målgruppen.
 • Sökandes behov av stöd.
 • Ansökan ska vara av god kvalitet och röra aktiviteter/projekt med god framförhållning.
 • Genomförbarhet – är det rimligt och möjligt?
 • Utvecklingspotentialen utifrån den sökandes egna identifierade behov.

Bidragsberättigad förening

Innan du söker föreningsbidrag behöver du kontrollera att du har en bidragsberättigad förening.

Återbetalning av stöd och avstängning

I vissa fall kan det bli aktuellt med återbetlning av stöd och avstängning.

Manualer för att söka bidrag

Bidragsberättigade föreningar kan via sitt konto på InterbookGO ansöka om och redovisa kommunens föreningsbidrag.