Startstöd

En nybildad förening kan ansöka om startstöd.

En nybildad förening kan ansöka om startstöd i upp till sex månader efter att föreningen fått ett organisationsnummer från Skatteverket. Föreningen måste även uppfylla övriga krav som ställs på bidragsberättigade föreningar inom ett år efter att ansökan om att bli bidragsberättigad och erhålla startstöd blivit godkänd av kommunen.

Startstöd fördelas allt eftersom ansökningar inkommer och dessa blir godkända. Nystartade föreningar som ansöker om att bli bidragsberättigade och får ett startstöd måste ta del av utbildning om hur man driver en ideell förening. Detta ska göras inom det första året. Helst ska utbildningen ske via ett studieförbund. Nystartade föreningar som inte uppfyller dessa krav förlorar sitt bidragsberättigande. De kan därefter inte söka föreningsbidrag från kommunen.

Så här ansöker du om startstöd

  • Registrera ett konto på InterbookGO och ladda upp efterfrågade dokument.
  • Handläggare tar ansökan vidare till arbetsgrupp som bereder ansökan.
  • Ansvarig chef för föreningsbidrag tar beslut gällande ansökan.
  • Beslut och eventuell utbetalning meddelas föreningen.