Tekniska nämnden

Tekniska nämnden i Enköpings kommun ska se till att det finns välskötta kommunala fastigheter, rent vatten, väl underhållna och säkra vägar, unika parkmiljöer samt bra och goda måltider.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Till sin hjälp har tekniska nämnden en tjänstemannaorganisation, samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen har cirka 300 anställda.

Sammanträdesdatum 2022

  • 16 februari
  • 16 mars
  • 20 april
  • 18 maj
  • 15 juni
  • 14 september
  • 19 oktober
  • 16 november
  • 14 december

Insyn och kontaktuppgifter

Kallelser och protokoll

Här kan du ta del av tekniska nämndens kallelser och protokoll från 2021 och framåt.

Cirka en vecka inför politiska möten publiceras kallelser med dagordning. Senast två veckor efter mötet publiceras ett protokoll med alla beslut. Dokument som är äldre än två år kan du beställa via kommunens diarium.