Betyg och särskild prövning för vuxenutbildning

Information om behörighet, betyg, beställa betyg, gymnasieexamen och särskild prövning.

Så vet du om du är behörig till universitets- eller högskolestudier

Om du ska söka till universitet eller högskola, måste du ha ett betygsdokument som heter "slutbetyg" eller "examensbevis".

Du är obehörig att söka till universitet eller högskola om du har någon eller några av de övriga betygsdokumenten som heter "studiebevis", "samlat betygsdokument" eller "utdrag ur betygskatalog".

Som exempel kan du inte bli antagen till universitet eller högskola om du har ett studiebevis från gymnasieskolan tillsammans med ett utdrag ur kurskatalog från Komvux.

För att bli behörig och få ihop till ett giltigt betygsdokument behöver du boka tid med en studie- och yrkesvägledare. Ni gör tillsammans en betygsplanering.

Beställa betyg

Efter varje avslutad kurs sätts ett betyg (förutom på orienteringskurser).

Om du inte når upp till kursens lägsta mål får du ett F (inte godkänt). Det är läraren som sätter betyg efter Skolverkets kriterier. Om du vill ha ditt betyg utskrivet måste du beställa det. Inga betyg skickas ut till elever automatiskt.

Det kan ta upp till 14 dagar innan vi mottar betygen efter avslutad kurs från Hermods.

Komvux i Enköping skickar in betygen till Antagningsservice flera gånger per år. Inför sista kompletteringsdag på högskola/universitet skickas alla uppgifter in igen till Antagningsservice.

Vill du beställa betyg från grundskolan eller gymnasiet? Då kontaktar du respektive skola som hjälper dig.

Du bestället betyg genom att fylla i formuläret nedan.

Formulär för att beställa betyg


Skriv ditt förnamn

Skriv ditt efternamn

Skriv ditt personnummer (10 siffror utan bindestreck)

Skriv in din gatuadress
Skriv in ditt postnummer
Skriv in din postadress

Skriv i din e-post
Kurser som ska ingå i utdrag ur betygskatalogen * (obligatorisk)
Kurser som ska ingå i utdrag ur betygskatalogenOm du väljer enstaka kurser redovisas de nedan.

Om du inte valt enstaka kurser kan du lämna rutan tom
Jag önskar få betygen skickade till mig genom följande alternativ * (obligatorisk)
Jag önskar få betygen skickade till mig genom följande alternativBeställa uttag av slutbetyg

Om du från gymnasiet har ett betygsdokument som heter "samlat betygsdokument" eller "utdrag ur betygskatalog" och kompletterar med kurser på Komvux, kan studievägledare på Komvux sätta ihop betygen till ett slutbetyg.

Boka tid med en studievägledare, minst tre veckor innan du ska ha slutbetyget. Vi fyller i dokumentet tillsammans för att gå igenom vilka kurser som ska ingå i betygsdokumentet.

Till samtalet ska du ta med dig tidigare betyg från gymnasieskola och/eller komvux och kursbeskrivningar på eventuella lokala kurser. Underlag är till exempel samlat betygsdokument, utdrag ur betygskatalog samt beskrivning av lokal kurs. Vi behöver betyget i original eller en vidimerad kopia av betyget. Du och studievägledaren går tillsammans igenom vilka kurser som ska finnas med i ditt slutbetyg.

Ett slutbetyg:

 • innehåller 2350 poäng
 • obligatoriska kurser 600 poäng
 • fritt valda kurser 1700 poäng.

Ett betyg som har satts mer än åtta år före slutbetyget får bara tas in i slutbetyget om rektorn på grund av särskilda skäl medger det.

Slutbetyg upphör den 1 juli 2025. Efter det datumet går det inte att utfärda ett slutbetyg.

Beställa uttag av examensbevis - högskole­förberedande examen eller yrkesexamen

Om du från gymnasiet har ett betygsdokument som heter "studiebevis" och kompletterar med kurser på Komvux kan en studievägledare på Komvux sätta ihop betygen till ett examensbevis.

Boka tid med en studievägledare, minst tre veckor innan du ska ha ditt betygsdokument. Vi fyller i dokumentet tillsammans för att gå igenom vilka kurser som ska ingå i gymnasieexamen.

Till samtalet ska du ta med dig tidigare betyg från gymnasieskola och/eller komvux och kursbeskrivningar på eventuella lokala kurser. Underlag är till exempel samlat betygsdokument, utdrag ur betygskatalog samt beskrivning av lokal kurs. Vi behöver betyget i original eller en vidimerad kopia av betyget. Du och studievägledaren går tillsammans igenom vilka kurser som ska finnas med i din gymnasieexamen.

En gymnasieexamen kan antingen vara en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen som innehåller:

 • toalt 2400 poäng
 • gymnasiegemensamma ämnen
 • programgemensamma ämnen och fritt valda ämnen
 • gymnasiearbete

Från den 1 januari 2017 får inte ett betyg i kursen Idrott och hälsa 1 ingå i en gymnasieexamen från Komvux. Om du har läst den kursen, så måste du komplettera med en annan 100-poängs kurs, för att komma upp i totalsumman 2400 poäng.

Kursinnehåll för yrkesexamen på gymnasienivå

Från den 1 juli 2021 gäller nya regler gällande yrkesexamen på gymnasienivå. Yrkesexamen på gymnasial nivå ska bestå av 2400 gymnasiepoäng.

Yrkesexamen ska innefatta en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap.

Du studerar 600 poäng som är obligatoriska för yrkesexamen. Övriga betyg om 1800 poäng ska till övervägande del vara satta på andra kurser som ingår i ett och samma yrkesprogram i gymnasieskolan. Totalt studerar du 2400 poäng.

Du måste ha lägst betyget E i kurser motsvarande 2250 poäng.

Obligatoriska kurser och poäng

 • Svenska/Svenska som andra språk 1-100 poäng
 • Engelska 5- 100 poäng
 • Matematik 1a- 100 poäng
 • Gymnasiearbete/komvuxarbete- 100 poäng
 • Historia 1a1- 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1- 50 poäng
 • Naturkunskap 1a1- 50 poäng
 • Religion 1- 50 poäng

Summa av obligatoriska kurser- 600 poäng

Kursinnehåll för högskole­ förberedande gymnasieexamen

En högskoleförberedande examen ska från den 1 juli 2021 vara inriktad mot ett av två studieområden, samhällsvetenskap och humaniora samt naturvetenskap och teknik.

Studieområde samhällsvetenskap och humaniora

Obligatoriska kurser och poäng

 • Svenska/Svenska som andra språk 1- 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andra språk 2- 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andra språk 3- 100 poäng
 • Engelska 5- 100 poäng
 • Engelska 6- 100 poäng
 • Matematik 1b/c- 100 poäng
 • Matematik 2b/c- 100 poäng
 • Gymnasiearbete/komvuxarbete- 100 poäng
 • Historia 1b- 100 poäng
 • Samhällskunskap 1b- 100 poäng
 • Naturkunskap 1b- 100- 350 poäng
 • Religion 1- 50 poäng

Summa av obligatoriska kurser: 1050 - 1400 poäng

Undantag

Estetiska och humanistiska programmet: 100 poäng matematik och ekonomi och samhällsprogrammet 200 poäng matematik.

Naturkunskap kan ersättas av två av ämnena biologi 1, 100 poäng, kemi 1, 100 poäng och fysik 1a, 150 poäng.

Övriga betyg

Övriga betyg som ska ingå i en gymnasieexamen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller estetiska programmet på gymnasieskolan.

Du måste ha lägst betyget E i kurser motsvarande 2250 Poäng för att kunna få en gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning.

Inom studieområdet naturvetenskap och teknik

Obligatoriska kurser och poäng

 • Svenska/Svenska som andra språk 1- 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andra språk 2- 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andra språk 3- 100 poäng
 • Engelska 5- 100 poäng
 • Engelska 6- 100 poäng
 • Matematik 1b/c- 100 poäng
 • Matematik 2b/c- 100 poäng
 • Matematik 3b/c- 100 poäng
 • Gymnasiearbete/komvuxarbete- 100 poäng
 • Historia 1a1- 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b- 100 poäng
 • Naturkunskap 1b- 100 poäng
 • Religion 1- 50 poäng

Summa av obligatoriska kurser: 1200 - 1450 poäng

Undantag

Naturkunskap kan ersättas av två av ämnena biologi 1, 100 poäng, kemi 1, 100 poäng och fysik 1a, 150 poäng.

Övriga betyg

Övriga betyg som ska ingå i en gymnasieexamen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet på gymnasieskolan.

Du måste ha lägst betyget E i kurser motsvarande 2250 Poäng för att kunna få en gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning.

Särskild prövning

Om du saknar betyg i en kurs eller vill höja ditt betyg på en betygsatt kurs, kan du göra en särskild prövning. Vi erbjuder enbart prövning i de kurser vi har i vårt kursutbud med lärarledda lektioner på plats på Komvux.

Prövningen bedöms utifrån Skolverkets mål och kunskapskrav för respektive kurs.

Tid och plats för prövning samt mer detaljerad information om prövningens innehåll meddelas av kursens ansvariga lärare efter att prövningsanmälan har godtagits och avgiften betalats.

För att klara prövningen och få kursbetyget måste du få minst godkänt resultat (betyget E/Godkänt) i prövningens samtliga delar.

En särskild prövning innebär att:

 • du på egen hand läser in en kurs enligt kursplanen
 • du kan behöva genomföra både muntliga och skriftliga delprov
 • du arbetar helt självständigt med din kurs och att du inte har möjlighet till lärarstöd under inläsningsperioden
 • du studerar utan studiestöd från CSN.

Studerar du på gymnasiet kan du inte göra prövning inom vuxenutbildningen. Vi hänvisar dig till din gymnasieskola.

Kurser vi erbjuder prövning i

 • Engelska grundläggande nivå- delkurs 1, 2, 3, 4
 • Matematik grundläggande nivå- delkurs 1, 2, 3, 4
 • Svenska grundläggande nivå- delkurs 2, 3, 4
 • Svenska som andraspråk grundläggande nivå- delkurs 2, 3, 4
 • Engelska 5- 100 poäng
 • Engelska 6- 100 poäng
 • Matematik 1a, 1b, 1c- 100 poäng
 • Svenska som andraspråk 1- 100 poäng
 • Svenska som andraspråk 2- 100 poäng
 • Svenska som andraspråk 3- 100 poäng

Avgifter, betalning och anmälan

Avgiften är 500 kronor per kurs om du inte har läst kursen på Komvux och fått betyget F, då är det avgiftsfritt.

Bifoga alltid ditt betyg med anmälan, annars anses inte ansökan fullständig.

Det är begränsat antal platser per ämne, så anmäl dig i god tid. Betala in avgiften först när du fått en bekräftelse från oss att du har fått en plats. Betalningen ska vara bokförd senast 7 dagar efter sista anmälningsdag för att du ska få göra prövningen. Avgiften återbetalas inte.

Avgiften sätts in på bankgiro 230-8203, Enköpings kommun, Komvux. Ange ditt namn och att det gäller prövning och ämnet du vill göra prövning i.

Exempel: "Anna Svensson, prövning engelska 5".

Vid styrkt sjukdom eller annan särskild omständighet, kontakta rektor. Din prövning kan då flyttas fram en gång, till nästa prövningstillfälle.

Anmälningsperiod vårterminen

Anmälningsperiod för vårens prövningar är 1 januari till 15 januari (provtid vecka 11 eller vecka 12) och 1 april till 30 april (provtid vecka 25, vecka 26 eller vecka 27).

Anmälningsperiod höstterminen

Anmälningsperiod för höstens prövning är 1 augusti till 15 augusti (provtid vecka 41 eller vecka 42).

Efter anmälan

När anmälan och betalningen är klar, kommer du att få ett mejl om vem som är din lärare. Du är ansvarig för att ta kontakt med läraren för ytterligare information om till exempel lärobok och tid för prövningen. Vid varje prövning ska du kunna legitimera dig.

Relaterad information