Upplevelse­nämnden

Upplevelsenämnden i Enköpings kommun ska stärka kommunens profil och attraktionskraft när det gäller kultur, fritid, idrott, hälsa, evenemang och besöksnäring.

 

Upplevelsenämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Till sin hjälp har upplevelsenämnden en tjänstemannaorganisation, upplevelseförvaltningen. Förvaltningen har cirka 140 anställda.

Sammanträdesdatum 2022

  • 15 februari
  • 15 mars
  • 12 april (inställt)
  • 17 maj
  • 16 juni
  • 15 september
  • 18 oktober
  • 15 november
  • 13 december

Insyn och kontakt

Kallelser och protokoll

Här kan du ta del av upplevelsenämndens kallelser och protokoll från 2021 och framåt. Dokument som är äldre än två år kan du beställa via kommunens diarium.