Social­nämnden

Socialnämnden ansvarar för socialtjänsten i Enköpings kommun. De ansvarar för att invånarna får det stöd och den hjälp som de har rätt till enligt socialtjänstlagen, när de behöver det.

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg samt kommunens alkoholtillstånd och tillsyn enligt tobakslagen.

Nämnden styrs av en ordförande och en första och andra vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Till sin hjälp har nämnden en förvaltning som består av cirka 160 tjänstemän. Socialförvaltningen har två verksamhetsområden och en administrativ funktion: verksamhetsområde öppenvård, verksamhetsområde myndighet och administrativa enheten.

Sammanträdesdatum 2022

 • 24 januari
 • 15 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 17 maj
 • 14 juni
 • 22 augusti
 • 12 september
 • 24 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Insyn och kontakt

Kallelser och protokoll

Här kan du ta del av socialnämndens kallelser och protokoll från 2021 och framåt.

Cirka en vecka inför politiska möten publiceras kallelser med dagordning. Senast två veckor efter mötet publiceras ett protokoll med alla beslut. Dokument som är äldre än två år kan du beställa via kommunens diarium.